Dėkojame.

William Ward yra pasakęs: „Jausti dėkingumą ir jo neišreikšti – tai tas pats, lyg supakuoti dovaną ir jos neįteikti“. Šį kartą esame labai dėkingi ir sakome A Č I Ū  UAB GBY už dovanas, net tris televizorius mūsų Vaiko globos skyriaus vaikams! Visi vaikai ir darbuotojai labai laimingi ir siunčia Jums linkėjimus.

Plačiau