Dėl nemokamos psichologinės pagalbos galite kreiptis į Tauragės šeimos gerovės centrą!

2022 m. gruodžio 31 baigiamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-12-0001 ,,Tauragės rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomos šios veiklos: kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas bei paslaugų šeimai teikimas, t. y., pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos. Pagal poreikį buvo…

Plačiau