Psichologinę ir socialinę reabilitaciją žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, gali teikti tik licenciją turinčios bendruomenės

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas primena, kad psichologinę ir socialinę reabilitaciją žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, gali teikti tik licenciją turinčios įstaigos ar bendruomenės. Šiuo metu yra 15 licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų visoje Lietuvoje. Įstaigų, turinčių licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM…

Plačiau