Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo pagalbos į namus paslaugoms teikti!

Darbuotojas kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas: užtikrina asmeniui pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdo ir palaiko jo namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą, lydi asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas, organizuoja maitinimą…

Plačiau