Tauragės šeimos gerovės centras ieško socialinio darbuotojo!

Socialinis darbuotojas organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užimtumą Neįgaliųjų dienos centre. Organizuoja ir koordinuoja dienos socialinės globos paslaugos teikimą asmens namuose asmeniui (šeimai).   Reikalavimai:   darbuotojas turi turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais,…

Plačiau