Bendruomeniniuose šeimos namuose sėkmingai tęsiamas kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms

Nuo 2018 m. Bendruomeniniai šeimos namai Tauragės rajono žmonėms žinomi kaip vieta, kurioje saugiai ir jautriai, laikantis konfidencialumo, atliepiami jų poreikiai, sprendžiamos iškilusios problemos ir iššūkiai, teikiamos kompleksinės paslaugos vaikus auginantiems tėvams, ugdomi pozityvios tėvystės įgūdžiai, stiprinamas šeimų socialinis ir psichologinis atsparumas. 2022 m. pabaigoje baigus įgyvendinti šį projektą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m.…

Plačiau