Dėkojame UAB Netmark, Žygaičių seniūnijos bendruomenei už skirtą paramą!

Dėkojame UAB Netmark, Žygaičių seniūnijos bendruomenei už skirtą paramą!   Tauragės šeimos gerovės centro bendruomenė nuoširdžiai dėkoja UAB Netmark, Žygaičių bendruomenei už paramos, surinktos Pyragų dienos metu, skyrimą mūsų centrui. UAB  „Netmark“ suaukoti 250 Eur. prisidės prie Vaiko priežiūros ir globos padalinio vaikų Kalėdinių norų ir svajonių išpildymo. „Tradiciniai liaudies raiteliai” šventės Žygaičiuose, vykusios Pyragų…

Plačiau