Menu Close

Globos centras

Vaiko globos ir priežiūros padalinys
Globos centras
D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė
Tel.: +370 673 36346
El.p.:
globoscentras@tauragessgc.lt  

 

 

 


Socialinė darbuotoja, atliekanti globos centro koordinatorės funkcijas, atestuota pgl. GIMK programą Aušra Partsvania, tel. +370 673 36346, el.p. globoscentras@tauragessgc.lt

Socialinė darbuotoja, atestuota pgl. GIMK programą, globos koordinatorė Rita Majauskienė, tel. +370 673 03629, el.p. gimktaurage@tauragessgc.lt

Globos koordinatorė Aušra Gudjonė, tel. +370 601 20947, el.p. globoskoordinatorius@tauragessgc.lt

Globos koordinatorė Raimonda Kleinienė, tel. +370 608 42736, el.p. globoskoordinatorius2@tauragessgc.lt


Tauragės šeimos gerovės centro Globos centras padeda Tauragės rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą, socialines bei psichologines konsultacijas, padeda priimti sprendimą globoti vaikus planuojantiems ar jau priėmusiems žmonėms šiame prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos kelyje.
Globos centro tikslas – teikti konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams, jų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.

PASLAUGOS, KURIAS TEIKIA GLOBOS CENTRAS

 • budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
 • konsultacijos ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais;
 • mokymai būsimiems globėjams;
 • savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio organizavimas globėjams;
 • socialinės, psichologinės konsultacijos globėjams ir vaikams.

Daugiau apie globos centrų paslaugas, veiklą, funkcijas skaitykite čia

GLOBĖJAS asmuo, kuris priima sprendimą kiekvieną dieną rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku, pakviečia jį į savo namus ir širdį, suteikia saugumo jausmą ir mato šio svarbaus gyvenime žingsnio didelę prasmę.

BUDINTIS GLOBOTOJAS – asmuo, baigęs specialius mokymus ir žinantis, kaip rūpintis laikinai tėvų globos netekusiu vaiku, kaip suteikti jam fizinį bei emocinį saugumą, kol šis galės grįžti pas savo tėvus, bus globojamas nuolat ar įvaikintas.

 

INFORMACIJA NORINČIAM TAPTI GLOBĖJU

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • vieniši, susituokę ar partnerystėje gyvenantys asmenys;
 • neturintys ir turintys vaikų asmenys;
 • 21-65 m. amžiaus asmenys;
 • turintys sąlygas vaikui augti (būstas nebūtinai turi būti nuosavas).

Kaip tapti budinčiu globotoju ar globėju (rūpintoju)?

 1. žingsnis. Sprendimo priėmimas.

Informacijos surinkimas, konsultacijos.

 1. žingsnis. Sveikatos pažyma.

Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos 046a formos gavimo.

 1. žingsnis. Dokumentų pateikimas.

Kreiptis į savo gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos šeimoje procedūra.

Pateikiami dokumentai:

 • prašymas;
 • sveikatos pažyma 046a formos;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju.
 1. žingsnis.

Jūsų dokumentai bus persiųsti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui. Specialistai išnagrinės jūsų prašymą. Tai užtruks ilgiausiai 20 dienų.

 1. žingsnis. Kvietimas į mokymus.

Gavus teigiamą pradinį dokumentų vertinimą Globos centras pakvies Jus ir Jūsų sutuoktinį ar kartu gyvenantį santuokos neįregistravusį asmenį į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys Jūsų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi visiems norintiems globoti vaiką. Jeigu mokymai artimiausiu metu nevyks jūsų mieste ar rajone, prašykite, jog būtumėte siunčiami juos išklausyti į artimiausią savivaldybę.

 1. žingsnis. Išvados globai gavimas.

Asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui išklausius mokymus, per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, specialistai parengs išvadą* dėl pasirengimo vaiko globai.

 1. žingsnis. Laukimas ir sprendimo priėmimas.

Pasirašius teigiamą išvadą, jus lydės laukimas skambučio iš globos centro su pranešimu, jog jūsų globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams, supažindinimas su dokumentine informacija, vėliau – susitikimai ir sprendimo priėmimas.

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jūs aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

*Teigiama išvada dėl pasirengimo globoti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos.

                                                                         

 

 

TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO GLOBOS CENTRO AMBASADORIAI

AUŠRINĖ NORKIENĖ

 
Lietuvos Respublikos Seimo narė

 „Ne visi mes galime padaryti didelius dalykus. Bet mes galime padaryti mažus dalykus su didele meile “. – Motina Teresė

Esu ištekėjusi, dviejų jau suaugusių vaikų mama. Pastarąjį dešimtmetį – politikė.  Mano pomėgiai: teatras, muzika, kelionės, knygos. Šeima visada buvo ir yra mano svarbiausia gyvenimo dalis. Todėl didžiausia pagarba ir padėka tiems žmonėms, globėjams, kurie savo didele širdimi ir gerumu dalijasi su vaikais. Vaikais, kuriems reikia jų artumo, saugumo ir meilės.

https://www.facebook.com/ausrine.norkiene.9

LIUDAS MIKALAUSKAS


Lietuvos operos solistas, visuomenės veikėjas, Tauragės garbės pilietis, Tauragės rajono globos ambasadorius.

„Laimingi tie, kurie turi galimybę dalintis meile su artimu. Dažniausiai artimaisiais mes vadiname sūnų, dukrą, žmoną, net nesusimąstydami, kad artimas žmogus yra tas, kuris yra tiesiog arti. Lenkiu galvą prieš tuos, kurie į savo gyvenimą įsileidžia svetimą žmogų ir tampa vienas kitam artimi.„

https://www.facebook.com/LMikalauskas/

JŪRATĖ  LATOŽIENĖ


Jūratė Latožienė – budinti globotoja Tauragės rajone.

Ji viena pirmųjų (nuo 2018 metų) Lietuvoje tapo laikinąja (budinti) globėja, o dabar šiame darbe jau turi ketverių metų patirtį ir globojo jau 16 vaikų. Budinti globotoja iš Tauragės vadovaujasi principu, kad norėdamas kažką gyvenime keisti, turi pradėti nuo savęs. Ne kaltinti aplinką, situacijas, ne reikalauti likimo. Kai atsisuki į save, pamatai, kad ir pačiam dar reikia augti ir laisvėti. Pavyzdžiui Jūratė sako tapusi kur kas tolerantiškesnė tėvams, kurių vaikus ji globoja. Anksčiau gal būtų pasmerkusi, dabar sako suvokianti, kad negali žmogaus kaltinti, jei nežinai jo gyvenimo istorijos, – galbūt jie tokie todėl, kad patys taip augo. Galbūt jie nežino, kad galima gyventi kitaip? Kiekvienas globotinis – tai atskira istorija, pilna jaudulio ir stipriai plakančios širdies. Jūratė sako, kad šie keturi metai tik sustiprino jos įsitikinimą, kad geri ir blogi darbai sugrįžta dešimteriopai. Ji jaučia ramybę ir pilnatvę, dirbdama šį darbą, mielai savo patirtimi dalijasi su naujais globėjais, kurie tik pradeda eiti tuo keliu. Labiausiai džiugina atradimas, kad vaikai gali keistis, jeigu tu juos kreipi į gerus dalykus. O kad neskaudėtų širdies dėl prisirišimo, reikia mąstyti apie tai, kad kuo didesniam vaikų skaičiui padėsi, tuo daugiau prasmės bus tavo gyvenime.

 

Nuotraukų galerija čia

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


 

GLOBOS CENTRO, BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) IR ŠEIMYNOS DALYVIO VEIKLOS FINANSAVIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Skip to content