Tauragės šeimos gerovės centras ieško direktoriaus pavaduotojo/os!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško direktoriaus pavaduotojo/os!   Reikalavimai darbuotojui:   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vadovavimo srityje;   turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą,…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško vyriausiojo finansininko!

Reikalavimai darbuotojui:   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje stažą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ūkinę ir finansinę veiklą, darbo santykius ir gebėti juos taikyti; sugebėti savarankiškai planuoti,…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!     Reikalavimai darbuotojui:   turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti išklausius 40 akademinių valandų įžanginius mokymus; privalo žinoti ir mokėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti paslaugų…

Plačiau