Rekvizitai

Tauragės šeimos gerovės centras

Įmonės kodas 190457163

D. Poškos g. 26,  72298, Tauragė

Tel. (8 446) 61575

Centro vykdoma veikla

Centro buveinė  – D. Poškos g. 26, Tauragė

Centro Globos centras – D. Poškos g. 26, Tauragė

Centro Paramos šeimai skyrius  – K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Centro Nakvynės namai – Dvaro g. 24, Taurų k., Tauragės r. sav.

 

Centro veiklos klausimais –  tel. (8 446) 61575, (8 446) 72 280
Dėl socialinės pagalbos namuose skyrimo – tel. (8 446) 52 008
Dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo – tel. (8 446) 52 123
Dėl transporto paslaugų skyrimo – tel. (8 446) 72 280
Dėl pagalbos skyrimo socialinę riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms – tel. (8 446) 52 123
Dėl paramos maisto produktais skyrimo ir laikino apnakvindinimo – tel. (8 446) 52 123
Dėl socialinių įgūdžių ir krizių įveikimo paslaugų –tel. (8 446) 71 580, (8 446) 71473
Dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo – tel. (8 446) 72 280

Administracija
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Direktorius (8 446) 61575
(8 685) 29845
direktorius@tauragessgc.lt
Direktoriaus pavaduotoja
soc. reikalams
Jolanta Paulauskytė-
Juškienė
(8 446) 61575
(8 657) 97 438
j.paulauskyte.juskiene@tauragessgc.lt

Vyr. buhalterė Danguolė Gavėnienė (8 446) 61 583

d.gaveniene@tauragessgc.lt

Buhalterė Regina Jankauskienė (8 446) 52039 r.jankauskiene@tauragessgc.lt
Psichologė Doloresa Sergejevienė (8 446) 71089
(8 655) 65915
d.sergejeviene@tauragessgc.lt
Sekretorė Inga Petkienė (8 446) 72280 i.petkiene@tauragessgc.lt


Bendrasis skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Personalo specialistė Ilona Beržinytė (8 446) 61575 i.berzinyte@tauragessgc.lt
Personalo specialistė/
Projektų vadovė ( Atostogos )
Odeta Petrikienė (8 446) 61575 o.petrikiene@tauragessgc.lt

Ūkio dalies specialistė Dalia Bogdan d.bogdan@tauragessgc.lt

Viešųjų pirkimų specialistė Inga Kotovienė (8 609) 19665

i.kotoviene@tauragessgc.lt

Sandėlininkė Rima Bajorinienė sandelys@tauragessgc.lt

Vairuotojas Stasys Petreikis (8 656) 34211
Vairuotojas Ričardas Balseris (8 652) 37036


Paramos šeimai skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas

Vyr. socialinė darbuotoja Justina Balčiūnaitienė (vaiko priežiūros atostogos) (8 446) 52123 justina.balciunaitiene@gmail.com

Pagalbos tarnybos vadovė Lina Valantinaitė (8 446) 52008
8 608 18236
l.valantinaite@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Ieva Ambrozaitė (8 446) 41433
8 619 23820
i.ambrozaite@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Jurgita Baltutienė (8 446) 41432
8 619 15110
j.baltutiene@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Meritana Jokšaitė ( Vaiko priežiūros atostogos) (8 446) 41433
8 619 52770
m.joksaite@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Jovita Macijauskė (8 446) 41433 j.macijauske@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Vija Kvederė (8 446) 41432
8 619 27212
v.kvedere@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Giedrė Petrošiutė-
Sadauskienė
(8 446) 41432
8 680 27516
g.petrosiute.sadauskiene@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Dalia Vaišvilienė (8 446) 41433
8 610 96617
d.vaisviliene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja Jolita Vaišvilaitė (8 446) 52008
8 655 65913
j.vaisvilaite@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Antanavičienė (8 446) 71580
8 655 65919
s.antanaviciene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Janina Barčienė (8 446) 71473
8 655 65914
j.barciene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Jučienė (8 446) 71580
8 655 65912
s.juciene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Monika Kisnėriūtė (8 446) 71580
8 676 90485
m.kisneriute@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Lina Kučinskienė (8 446) 71473
8 608 42736
l.kucinskiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja

Kristina Laurinskaitė (8 446) 52123
8 608 22486
k.laurinskaite@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja Rasa Piečienė (8 446) 52123
8 608 18231
r.pieciene@tauragessgc.lt


Nakvynės namai
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Nakvynės namų vadovė Irina Janutienė 8 655 61618 i.janutiene@tauragessgc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai 8 655 61618


Globos centras
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Soc. darbuotoja atliekanti globos
centro koordinatorės funkcijas
Aušra Partsvania (8 670) 98 778 globoscentras@tauragessgc.lt
Atestuota GIMK
socialinė darbuotoja
Rita Majauskienė (8 673) 03629 gimktaurage@tauragessgc.lt


Vaiko globos skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
04 šeimyna
Socialinė darbuotoja Irena Biknerienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Sigita Butkuvienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Jolanta Pukelienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
05 šeimyna
Socialinė darbuotoja Danutė Abromavičienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Meilutė Lukošienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Zita Vaišvilienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Bendrosios praktikos slaugytoja Stasė Tamulytė s.tamulyte@tauragessgc.lt


Neįgaliųjų dienos centras
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Socialinė darbuotoja Zigmunda Menclerienė neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Užimtumo specialistė Alla Kuizinienė neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt