Rekvizitai

Tauragės šeimos gerovės centras
Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 190457163
Adresas: K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė
El.p.: direktorius@tauragessgc.lt
Tel.: (8 446) 72280
Centro vykdoma veikla

Centro buveinė – K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė

Centro Globos centras – D. Poškos g. 26, Tauragė

Centro Paramos šeimai skyrius – K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė

Centro Nakvynės namai – Dvaro g. 24, Taurų k., Tauragės r. sav.

 

 

Centro veiklos klausimais – tel. (8 446) 61575, (8 446) 72280
Dėl socialinės pagalbos namuose skyrimo – tel. (8 446) 52008

Dėl asmeninės pagalbos skyrimo – tel. (8 608) 18231

Dėl pagalbos skyrimo socialinę riziką patiriantiems asmenims ir šeimoms – tel. (8 608) 22486

Dėl laikino apnakvindinimo – tel. (8 608) 22486

Dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo – tel. (8 608) 18231

Dėl transporto paslaugų skyrimo – tel. (8 446) 72280, (8 605) 69174

Dėl asmens higienos ir priežiūros paslaugų (dušo) skyrimo – (8 608) 18231

Dėl socialinių įgūdžių ir krizių įveikimo paslaugų – tel. (8 446) 71580, (8 446) 71473

Dėl dienos užimtumo paslaugų Neįgaliųjų dienos centre – tel. ( 8 619) 52770

Administracija
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Direktorė Danguolė Račkauskienė (8 446) 52039
(8 685) 29845
d.rackauskiene@tauragessgc.lt
Direktoriaus pavaduotoja
soc. reikalams
Jolanta Paulauskytė-
Juškienė
(8 446) 61575
(8 657) 97 438
j.paulauskyte.juskiene@tauragessgc.lt

Vyr. buhalterė Danguolė Gavėnienė (8 446) 52053

d.gaveniene@tauragessgc.lt

Buhalterė Regina Jankauskienė (8 446) 52123 r.jankauskiene@tauragessgc.lt
Psichologė Doloresa Sergejevienė (8 446) 71089
(8 655) 65915
d.sergejeviene@tauragessgc.lt
Sekretorė Inga Petkienė (8 446) 72280 i.petkiene@tauragessgc.lt

Bendrasis skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Personalo specialistė Ilona Beržinytė (8 446) 52053 i.berzinyte@tauragessgc.lt
Personalo specialistė/
Projektų vadovė ( Atostogos )
Odeta Petrikienė (8 446) 61575 o.petrikiene@tauragessgc.lt

Ūkio dalies specialistė Dalia Bogdan d.bogdan@tauragessgc.lt

Viešųjų pirkimų specialistė Inga Kotovienė (8 609) 19665

i.kotoviene@tauragessgc.lt

Sandėlininkė Rima Bajorinienė sandelys@tauragessgc.lt

Vairuotojas Stasys Petreikis (8 656) 34211
Vairuotojas Ričardas Balseris (8 652) 37036
Bendrosios praktikos slaugytoja Stasė Tamulytė s.tamulyte@tauragessgc.lt

Paramos šeimai skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas

Socialinio darbo organizatorė Lina Valantinaitė (8 446) 52008
8 608 18236
l.valantinaite@tauragessgc.lt
Vyr. atvejo vadybininkė Jolita Vaišvilaitė (8 446) 52008
8 655 65913
j.vaisvilaite@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Ieva Ambrozaitė (8 446) 41433
8 619 23820
i.ambrozaite@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Jurgita Baltutienė (8 446) 41432
8 619 15110
j.baltutiene@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Vija Kvederė (8 446) 41432
8 619 27212
v.kvedere@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Giedrė Petrošiutė-
Sadauskienė
(8 446) 41432
8 680 27516
g.petrosiute.sadauskiene@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Dalia Vaišvilienė (8 446) 41433
8 610 96617
d.vaisviliene@tauragessgc.lt
Atvejo vadybininkė Meritana Jokšaitė ( Vaiko priežiūros atostogos) (8 446) 41433
8 619 52770
m.joksaite@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Antanavičienė (8 446) 71580
8 655 65919
s.antanaviciene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Janina Barčienė (8 446) 71473
8 655 65914
j.barciene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Sandra Jučienė (8 446) 71580
8 655 65912
s.juciene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Monika Kisnėriūtė (8 446) 71580
8 676 90485
m.kisneriute@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Lina Kučinskienė (8 446) 71473
8 608 42736
l.kucinskiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Rimantė Mingėlienė 8 607 98858 r.mingeliene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Loreta Karlikauskienė 8 684 77342 l.karlikauskiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Asta Augaitienė 8 675 65 508 a.augaitiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Dovilė Mereckytė 8 620 38 795 d.mereckyte@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Gražina Petrošienė 8 640 45 720 g.petrosiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Lina Paulauskienė 8 607 99 043 l.paulauskiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Giedrė Šilgalytė 8 655 39 996 g.silgalyte@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Loreta Čipkienė 8 670 66 212 l.cipkiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Lina Maraulienė 8 615 38419 l.marauliene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Neringa Remeikienė 8 670 73 849 n.remeikiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Orinta Čičiurkaitė 8 655 66 291 o.ciciurkaite@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Rasa Maskaliūnienė 8 650 18 415 r.maskaliuniene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Inga Žemaitytė 8 675 58 411 i.zemaityte@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Ilmeda Lukošienė 8 609 18 751 i.lukosiene@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis Akvilė Radvilienė (vaiko priežiūros atostogose) 8 607 99 071 a.radviliene@tauragessgc.lt
Socialinis darbuotojas dirbanti su šeimomis Stanislovas Austynas

8 607 40 642 s.austynas@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja

Kristina Laurinskaitė 8 608 22486 k.laurinskaite@tauragessgc.lt
Socialinė darbuotoja Rasa Piečienė 8 608 18231 r.pieciene@tauragessgc.lt

Nakvynės namai
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Nakvynės namų vadovė Irina Janutienė 8 655 61618 i.janutiene@tauragessgc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai 8 655 61618

Globos centras
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Soc. darbuotoja atliekanti globos
centro koordinatorės funkcijas
Aušra Partsvania (8 673) 36346 globoscentras@tauragessgc.lt
Atestuota GIMK
socialinė darbuotoja
Rita Majauskienė (8 673) 03629 gimktaurage@tauragessgc.lt

Globos koordinatorė Aušra Gudjonė (8 601) 20947 globoskoordinatorius@tauragessgc.lt

Vaiko globos skyrius
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
04 šeimyna
D. Poškos g. 26, 72298, Tauragė
Socialinė darbuotoja Irena Biknerienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Sigita Butkuvienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Jolanta Pukelienė (8 607) 98826 04seimyna@gmail.com
05 šeimyna
D. Poškos g. 26, 72298, Tauragė
Socialinė darbuotoja Zita Vaišvilienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Socialinė darbuotoja Danutė Abromavičienė (8 607) 99049 05seimyna@gmail.com
Bendruomeniniai vaikų globos namai
Miško g. 19, 72289, Tauragė
Socialinė darbuotoja Meilutė Lukošienė (8 620) 43674 bendruomeniniai.taurage@gmail.com
Socialinė darbuotoja Rasuolė Gečienė (8 620) 43674 bendruomeniniai.taurage@gmail.com

Neįgaliųjų dienos centras
Pareigos Vardas, Pavardė Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Socialinė darbuotoja Jovita Macijauskė (8 619) 52770 neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Užimtumo specialistė Alla Kuizinienė neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt