2023 m. liepos 6 d. įsigaliojęs socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas prisidės prie paslaugų kokybės gerinimo

Nuo šiol visi socialinių paslaugų srityje dirbantys darbuotojai turės laikytis ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos, socialinį darbą ir (ar) socialines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, bet ir patvirtinto Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso, kuris nustato pagrindinius socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės etikos reikalavimus, darbo etikos principus, vertybes ir elgesio normas. „Kartu su visa socialinių paslaugų…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras baigė projekto „Bendrystės kiemelis“ įgyvendinimą!

Neįgaliųjų dienos centro lauko teritorijoje įkurta netradicinė, patraukli ir sveikatinimui skirta erdvė „Bendrystės kiemas”. Įrengtas Sebastiano Kneipo unikalia sveikatinimosi filosofija paremtas Pojūčių takas, pokalbių/popiečių buveinė – Bendrystės stalas, erdvė papildyta mažosios architektūros elementais (suoleliais) ir daugiamečiais žydinčiais augalais. Projekto tikslinė grupė – asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas ir/ar tie, kurie yra sudarę sutartis su Neįgaliųjų dienos…

Plačiau

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo liepos 1 d. vykdo projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo liepos 1 d. vykdo projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”   Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.   Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Tauragės šeimos gerovės centras nuo birželio mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje. Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Tinkamos pagalbos prieinamumas reikiamu metu, kol problemos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbus ir…

Plačiau

Užimtumo tarnybos klientams pristatyta Tauragės šeimos gerovės centro veikla, teikiamos paslaugos ir parama!

Praėjusią savaitę Tauragės šeimos gerovės centro Paramos šeimai skyriaus vyr. atvejo vadybininkė Jolita Vaišvilaitė ir Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus vedėja Rasa Piečienė lankėsi Užimtumo tarnybos KAD Tauragės skyriuje ir dalyvavo informaciniame susitikime su darbingo amžiaus, neįgaliais asmenimis registruotais Užimtumo tarnyboje. Nedirbantys asmenys susiduria su daugybe problemų, nedarbas neišvengiamai sukelia socialines pasekmes – pajamų…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras pradėjo projekto „Bendrystės kiemelis“ įgyvendinimą!

Tauragės šeimos gerovės centras pradėjo įgyvendinti Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis finansuojamą projektą „Bendrystės kiemelis”. Projekto tikslas – Neįgaliųjų dienos centro lauko teritorijoje įkurti netradicinę, patrauklią ir sveikatinimui skirtą erdvę „Bendrystės kiemas”. Projekto tikslinė grupė – asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas ir/ar tie, kurie sudarę sutartis su Neįgaliųjų dienos centru, lankantys dienos užimtumo…

Plačiau

Bendruomeniniuose šeimos namuose sėkmingai tęsiamas kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms

Nuo 2018 m. Bendruomeniniai šeimos namai Tauragės rajono žmonėms žinomi kaip vieta, kurioje saugiai ir jautriai, laikantis konfidencialumo, atliepiami jų poreikiai, sprendžiamos iškilusios problemos ir iššūkiai, teikiamos kompleksinės paslaugos vaikus auginantiems tėvams, ugdomi pozityvios tėvystės įgūdžiai, stiprinamas šeimų socialinis ir psichologinis atsparumas. 2022 m. pabaigoje baigus įgyvendinti šį projektą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m.…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

Reikalavimai darbuotojui:   turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti išklausius 40 akademinių valandų įžanginius mokymus; privalo žinoti ir mokėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti paslaugų gavėjams; turi sugebėti nustatyti paslaugų gavėjo poreikius bei dalyvauti kartu…

Plačiau

AČIŪ!

Nuoširdžiai dėkojame visiems ištiesusiems pagalbos ranką ir aukojusiems „Maisto banko” akcijos metu! Paaukota net 1013 vnt. produktų, kurie bus išdalinti paramos ir pagalbos stokojantiems! Be savanorių pagalbos ši akcija nebūtų įvykusi, todėl ačiū kiekvienam skyrusiam dalelę savo laiko   Ačiū už jūsų gerumą!

Plačiau

ŠĮ PENKTADIENĮ PRASIDEDA PAVASARINĖ „MAISTO BANKO“ AKCIJA!

Kovo 17-18 d. parduotuvėse vyks pavasarinė „Maisto banko“ akcija, kuri Lietuvoje organizuojama jau 34-ąjį kartą. Paremti maistu stokojančius kviečiami 70 skirtingų Lietuvos vietovių gyventojai, o suaukoti produktai bus išskirstyti 323 Lietuvoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios paramą išdalins sunkiau gyvenantiems žmonėms. Tauragės šeimos gerovės centras taip pat dalyvauja pavasarinėje akcijoje ir maisto produktus rinks kovo 18…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus vedėjo!

Reikalavimai:   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;   turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą,…

Plačiau

DĖL PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), įgyvendindama 2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą  (toliau – Įstatymas) Nr. XIV-169, informuoja apie pagalbos galimybes nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims (toliau – nukentėjęs asmuo). Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško socialinio darbuotojo!

Socialinis darbuotojas organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užimtumą Neįgaliųjų dienos centre. Organizuoja ir koordinuoja dienos socialinės globos paslaugos teikimą asmens namuose asmeniui (šeimai).   Reikalavimai:   darbuotojas turi turėti socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais,…

Plačiau

Tauragės Dvaro kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojų patogumui Tauragės šeimos gerovės centro Nakvynės namuose pradėta teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslauga!

Informuojame, kad nuo š.m. sausio 1 d. Tauragės Dvaro kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojų patogumui, asmens higienos ir priežiūros paslauga pradėta teikti ir Tauragės šeimos gerovės centro Nakvynės namuose.   Dėl paslaugų skyrimo ir teikimo kviečiame kreiptis į Nakvynės namus adresu, Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.   Primename, kad…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo pagalbos į namus paslaugoms teikti!

Darbuotojas kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas: užtikrina asmeniui pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdo ir palaiko jo namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą, lydi asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas, organizuoja maitinimą…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

Individualios priežiūros darbuotojas teikia socialinės priežiūros šeimoms ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas šeimoms, auginančioms vaiką(-us) iki vienerių metų amžiaus arba neįgalų vaiką (-us) iki trejų metų amžiaus.   Reikalavimai:   turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka…

Plačiau

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos kaimiškųjų seniūnijų individualios priežiūros darbuotojai perkelti į Tauragės šeimos gerovės centrą!

2022 m. rugpjūčio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-231 Tauragės rajono savivaldybės administracijos kaimiškųjų seniūnijų individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių pagalbos į namus paslaugas, darbo santykiai nuo 2023 m. sausio 1 d. perkelti į Tauragės šeimos gerovės centrą. Š.m. sausio 4 d. centre vykusio susitikimo su individualios priežiūros darbuotojais metu centro direktorė visus…

Plačiau

Psichologinę ir socialinę reabilitaciją žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, gali teikti tik licenciją turinčios bendruomenės

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas primena, kad psichologinę ir socialinę reabilitaciją žmonėms, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, gali teikti tik licenciją turinčios įstaigos ar bendruomenės. Šiuo metu yra 15 licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų visoje Lietuvoje. Įstaigų, turinčių licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM…

Plačiau

Dėl nemokamos psichologinės pagalbos galite kreiptis į Tauragės šeimos gerovės centrą!

2022 m. gruodžio 31 baigiamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-12-0001 ,,Tauragės rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomos šios veiklos: kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas bei paslaugų šeimai teikimas, t. y., pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos. Pagal poreikį buvo…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško globos koordinatoriaus!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško globos koordinatoriaus! Globos koordinatorius dirba su esamomis ir būsimomis globėjų, įtėvių, budinčių globotojų šeimomis: vertina pagalbos poreikį, identifikuoja problemas, organizuoja paslaugas ir parenka tinkamiausius pagalbos būdus, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina pagalbos poveikį, konsultuoja, bendradarbiauja su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais specialistais. Darbo…

Plačiau

Plečiamos galimybės susisiekti su vaiko teisių gynėjais

Startavo nauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos internetinė svetainė https://vaikoteises.lrv.lt, o kartu su ja ir nauja galimybė konsultuotis ir tartis su vaiko teisių gynėjais visais su vaiko teisėmis susijusiais klausimais ne tik nemokamu telefono numeriu 8 800 10 800 ar pateikiant užklausą elektroniniu paštu konsultacijos@vaikoteises.lt bet ir inicijuojant realaus laiko pokalbį (angl. „chat“)…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras dalyvauja socialiniame projekte „Kalėdinės vaikų svajonės“

Tauragės šeimos gerovės centro Vaiko globos ir priežiūros padalinio vaikai jau ne vienerius metus dalyvauja socialiniame projekte „Kalėdinės vaikų svajonės“! Tai jau 13-us metus vykstantis projektas, mokantis vaikus siekti tikslų bei padedantis pildyti svajones. Projekto metu Tauragės šeimos gerovės centro vaikai piešė, lipdė, klijavo, tapė ir kitaip kūrė originalius kalėdinius atvirukus. Šio projekto tikslas –…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras dalyvavo Maisto banko paramos koncerte „PasiDalink“!

Praėjusį penktadienį, lapkričio 18 d. 19 val. 30 min. tiesioginiame LNK televizijos eteryje vyko grandiozinis „Maisto banko“ paramos koncertas „PasiDalink“. Renginyje dalyvavo ir Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojai ir savanoriai. Koncerto metu tūkstančiai savanorių, žymiausi Lietuvos atlikėjai kvietė televizijos žiūrovus nelikti abejingais ir aukoti lėšas „Maisto banko“ veiklai.  Žiūrovus aukoti skatino renginio vedėjai Indrė Kavaliauskaitė…

Plačiau

„Pyragų diena“ – pasidalinkime gabalėliu gerumo!

Šiandien pas mus kvepia pyragais, šiluma ir gerumu! Neįgaliųjų dienos centro iniciatyva prisijungėme prie lapkričio 4–6 dienomis, TV3 televizijos organizuojamos gražios iniciatyvos „Pyragų diena“. Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“. Tikimės…

Plačiau

Žmonėms su negalia – išmanūs elektros energijos skaitikliai prioriteto tvarka

Lietuvoje pradėti diegti naujos kartos– išmanieji elektros energijos skaitikliai. Viena iš vartotojų grupių, kuriems išmanusis skaitiklis bus įrengtas prioritetine tvarka – gyventojai su negalia. Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius”, jau priima negalią turinčių asmenų prašymus išmaniajam skaitikliui diegti. Viena iš naudų, kurią pajaus naujuosius skaitiklius gavę gyventojai – nereikės nurašyti skaitiklio rodmenų, deklaruoti jų tiekėjui ar pačiam skaičiuoti…

Plačiau

DĖKOJAME „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE DALYVAVUSIEMS!

Šį savaitgalį vykusios „Maisto banko“ akcijos metu aukojo visa Lietuva: akcija vyko 73 Lietuvos vietovėse, jose paramą rinko net 335 organizacijos, besirūpinančios sunkiai gyvenančiais šalies žmonėmis. Šiai svarbiai misijai savo penktadienį ir šeštadienį skyrė daugiau nei 6 489 savanoriai. Tauragės šeimos gerovės centras taip pat dalyvavo šioje kilnioje akcijoje ir spalio 14-15 dienomis paramą rinko…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško užimtumo specialisto!

Kviečiame prisijungti prie Tauragės šeimos gerovės centro komandos. Ieškome užimtumo specialisto dirbti Neįgaliųjų dienos centre su negalią turinčiais asmenimis. Darbo pobūdis – pagal individualius Neįgaliųjų dienos centro paslaugų gavėjų poreikius organizuoti ir teikti kokybišką užimtumą.   Darbo krūvis – 0,5 pareigybės Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; gebėti planuoti…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centre vyko kraujo donorystės akcija

Rugsėjo 21 d. Nacionalinio kraujo centro autobusiukas atvyko į Tauragės šeimos gerovės centrą. Nacionalinis kraujo centras atsiliepė į mūsų kvietimą šį kartą pakeisti donorystės akcijos vietą iš įprastos, Tauragės kultūros rūmuose, į Neįgaliųjų dienos centro patalpas, esančias K. Donelaičio g. 21. Tauragės šeimos gerovės centras paaukojant kraujo kartu kvietė paminėti ir Lietuvos socialinių darbuotojų dieną,…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško globos koordinatoriaus!

Globos koordinatorius dirba su esamomis ir būsimomis globėjų, įtėvių, budinčių globotojų šeimomis: vertina pagalbos poreikį, identifikuoja problemas, organizuoja paslaugas ir parenka tinkamiausius pagalbos būdus, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina pagalbos poveikį, konsultuoja, bendradarbiauja su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais specialistais. Reikalavimai: darbuotojas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį…

Plačiau

Svečiuose – Kretingos socialinių paslaugų centras!

Rugsėjo 9 d. Tauragės šeimos gerovės centre apsilankė gausus būrys kolegų iš Kretingos socialinių paslaugų centro. Prie kavos puodelio pasidalinome patirtimi, kasdieniais rūpesčiais ir sėkmės istorijomis! Kretingos socialinių paslaugų centro kolektyvas apžiūrėjo Neįgaliųjų dienos centrą, apsilankė Globos centre, kartu aptarėme riziką patiriančių šeimų aktualijas, teikiamas socialines paslaugas ir paramą. Bendravimas ir bendradarbiavimas stiprus įrankis padedantis…

Plačiau

Neįgaliųjų dienos centras įgyvendina projektą „Kūryba, veikla ir galimybės – mano stiprybė“!

Neįgaliųjų asmenų socialinė atskirtis ir darbinių įgūdžių ugdymo plėtros poreikis yra labai glaudžiai susijęs. Kaip teigia psichologai ir kt. specialistai, žmonėms veikla yra būtina, kad palaikytų savivertę, asmuo galėtų tobulėti ir įsitvirtinti visuomenėje kaip pilnavertis jos narys. Tauragės šeimos gerovės centro Neįgaliųjų dienos centro patirtis byloja, kad labiausiai neįgalius asmenis motyvuoja, daugiausia dėmesio pritraukia darbinio…

Plačiau

Dėkojame už skirtą paramą!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skyrė 1,2% savo pajamų mokesčio paramą mūsų centrui. Jūsų paskirtos paramos lėšos prisidės prie Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimo! Linkime, kad dovanotas dosnumas sugrįžtų  atgal Jums, kitomis gerumo formomis!

Plačiau

Tauragės bičiulių draugijos Rydštate dėka Bendruomeniniuose vaikų globos namuose įrengti oro kondicionieriai

Tauragės bičiulių draugijos nariams Rydštate (Freunde von Taurage) esame dėkingi už ilgametę draugystę, bendradarbiavimą, nuolatinį rūpestį ir nuoširdumą! Tauragėje, draugijos nariai lankėsi š. m. birželio mėnesį,  miesto šventės metu. Tą kartą kartu su atvykusiais svečiais apžiūrėjome naujai įrengtus Bendruomeninius vaikų globos namus, pasidžiaugėme gražia ir jaukia aplinka, pasivaišinome vaikų keptu pyragu. Ne kartą finansiškai parėmę…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

 Individualios priežiūros darbuotojas teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas šeimoms, auginančioms vaiką(-us) iki vienerių metų amžiaus arba neįgalų vaiką (-us) iki trejų metų amžiaus. Reikalavimai: Turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.…

Plačiau

Kviečiame tapti Tauragės šeimos gerovės centro rėmėjais!

Maloniai kviečiame pasinaudoti Jums suteikta teise 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Tauragės šeimos gerovės centrui. Ši parama Jums nieko nekainuoja, o mums ji labai reikšminga ir reikalinga siekiant atliepti skirtingų socialinių grupių poreikius, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą! Paramą galite skirti iki 2022 m. gegužės 2 d. Primename, kad nuo…

Plačiau

Dėkojame dalyvavusiems savaitgalį vykusioje „Maisto banko“ akcijoje!

Šį savaitgalį vykusios „Maisto banko“ akcijos metu aukojo visa Lietuva: akcija vyko 67 miestuose ir miesteliuose, juose paramą rinko net 325 organizacijos, besirūpinančios sunkiai gyvenančiais šalies žmonėmis. Šiai svarbiai misijai savo penktadienį ir šeštadienį skyrė daugiau nei  6 000 savanorių. Tauragės šeimos gerovės centras taip pat dalyvavo šioje kilnioje akcijoje ir kovo 25 – 26…

Plačiau

Kviečiame prisijungti prie „Maisto banko“ akcijos!

Kviečiame prisidėti prie tradicinės pavasarinės „Maisto banko“ akcijos ir paaukoti maisto produktų stokojantiems žmonėms. Jau trisdešimt antrąjį kartą vykstanti akcija geram tikslui suvienija žmones iš visos Lietuvos! Aukoti maistą didžiuosiuose prekybos tinkluose visuomenė kviečiama net 69 Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Tauragės šeimos gerovės centro savanoriai aukojančiųjų lauks kovo 25 d., penktadienį, 15 – 20 val.…

Plačiau

Sunkumus patiriantiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikiama parama maisto produktais iš „Maisto banko“

Tauragės šeimos gerovės centras bendradarbiaudamas su „Maisto banku“ teikia paramą paskutinės galiojimo dienos maisto produktais mažas pajamas gaunančioms šeimoms, darbo netekusiems, neįgaliems, pagyvenusiems ir kt. Paramos tikslas – sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Tauragės rajono gyventojams gauti  paramą maisto produktais ir prisidėti prie šių žmonių skurdo  ir socialinės atskirties mažinimo. Kas gali kreiptis? Asmenys, kurių vidutinės…

Plačiau

Aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės su švietimo įstaigų socialiniais pedagogais

Kovo 15 d. Tauragės šeimos gerovės centro iniciatyva vyko atvejo vadybininkų ir Tauragės rajono švietimo įstaigų socialinių pedagogų pasitarimas – diskusija. Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimą būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet sudarytų sąlygas šeimai ir vaikams patiems siekti reikiamų…

Plačiau

Elektroninis informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims

Elektroninis informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“   Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems…

Plačiau

Tauragėje pradėjo veikti pirmieji Bendruomeniniai vaikų globos namai

Įgyvendinant institucinės vaikų globos pertvarkos priemones Tauragės rajono savivaldybėje, atidaryti pirmieji Bendruomeniniai vaikų globos namai Tauragėje. Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytame gyvenamajame name, šeimos principu socialinė globa pradėta teikti 6 tėvų globos netekusiems vaikams, čia darbuosis 6 Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojai – 2 socialiniai darbuotojai ir 4 socialinio darbuotojo padėjėjai. Bendruomeninių vaikų globos namų…

Plačiau

Rūpinkimės ne tik fizine, bet ir emocine sveikata

Ar žinote, kiek aktyvaus dienos laiko, praleidžiame darbe? 60 procentų! Daugumai mūsų tai bent jau 8 valandos kasdien, 5 dienos per savaitę. Maždaug 90 000 valandų per gyvenimą! Iš tiesų nemažai. Tad, darbe jaustis gerai labai svarbu, o dažnu atveju darbuotojų gera savijauta darbo vietoje yra lemiamas veiksnys sėkmingai organizacijos veiklai. Tokių darbdavių, suprantančių, kad…

Plačiau

Asmenys, turintys judėjimo negalią, kviečiami nemokamai mokytis B kategorijos transporto priemonės vairavimo!

VšĮ  Valakupių reabilitacijos centras ir UAB „ARV-Auto“  kviečia asmenis, turinčius judėjimo negalią, nemokamai mokytis vairuoti B kategorijos transporto priemonę! Mokymai startuos 2022 m. vasario mėnesį. Dalyviams nemokamai teikiamos paslaugos: –          B kategorijos transporto priemonės vairuotojų mokymo paslaugos; –          apgyvendinimo arba pavėžėjimo paslaugos Kaune. Į Neįgaliųjų vairavimo mokyklą priimami judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0-45…

Plačiau

Tauragės šeimos gerovės centre lankėsi seimo nariai

Penktadienį, sausio 21 d., Tauragės šeimos gerovės centre lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo nariai Jonas Gudauskas, Dalia Asanavičiūtė, Mindaugas Lingė ir Arūnas Valinskas. Dalyvavo centro direktorė Danguolė Račkauskienė ir darbuotojai, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Tomas Raulinavičius, socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė, Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė. Susitikimą moderavo Socialinių…

Plačiau

Susitikimas su Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovais

2022 m. sausio 20 d. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva vyko susitikimas su Tauragės šeimos gerovės centre dirbančiomis atvejo vadybininkėmis. Susitikime taip pat dalyvavo centro direktorė D. Račkauskienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovai. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobilioji komanda pristatė pranešimą tema „Teikiamos pagalbos vaikui, kai nustatytas vaiko…

Plačiau