„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004
„49,5 KW Fotovoltinės saulės elektrinės įsigijimas ir įrengimas Tauragės šeimos gerovės centro pastate“
ES fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-01-0003 “Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“
„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001
,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001
„Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416