Menu Close

Renovacija

2008 rugpjūčio 4 d. pasirašyta Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ įgyvendinimo sutartis Nr. 2004-LT0026-IP-1EEE.  Bendra projekto išlaidų suma yra 1886451 litas. EEE finansinio mechanizmo lėšos- 1603483 litai, Tauragės rajono savivaldybės administracijos lėšos- 282967 litai. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ globotinių gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas papildomam globotinių ugdymui, tinkamai formuojant ir ugdant savarankišką, kūrybingą ir išsilavinusią asmenybę.

Taip atrodė mūsų globos namai 2009 m. vasarą:

[dt_fancy_image image_id=”1261″]
[dt_fancy_image image_id=”1262″]
[dt_fancy_image image_id=”1263″]
[dt_fancy_image image_id=”1264″]

Sparčiai vyksta pastato rekonstrukcija (2010 m. vasara):

Po renovacijos :

Skip to content