Danguolė Račkauskienė

Direktorė
Gyvenimo aprašymas Įstaigos struktūra

Rekvizitai

Tauragės šeimos gerovės centras
Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 190457163
Adresas: K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė
El.p.: direktorius@tauragessgc.lt
Tel.: (8 446) 72280

ADMINISTRACIJA

K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Danguolė Račkauskienė Direktorė (8 446) 52039
8 685 29845
direktorius@tauragessgc.lt
Jolanta Paulauskytė - Juškienė
(darbo vieta – D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė )
Pavaduotoja socialiniui darbui (8 446) 61575
8 657 97438
j.paulauskyte.juskiene@tauragessgc.lt
Danguolė Gavėnienė Vyriausioji buhalterė (8 446) 52053 d.gaveniene@tauragessgc.lt
Regina Jankauskienė Buhalterė (8 446) 52123 r.jankauskiene@tauragessgc.lt
Ilona Beržinytė Personalo specialistė (8 446) 52053 i.berzinyte@tauragessgc.lt
Inga Petkienė
(kreiptis dėl transporto paslaugų skyrimo/teikimo)
Sekretorė (8 446) 72280
8 605 69174
i.petkiene@tauragessgc.lt
Doloresa Sergejevienė Psichologė (8 446) 71089
8 655 65915
d.sergejeviene@tauragessc.lt
Stasė Tamulytė Bendrosios praktikos slaugytoja s.tamulyte@tauragessgc.lt

 

BENDRAS ŪKIO SKYRIUS

D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Dalia Bogdan Ūkio administratorė 8 601 18400 d.bogdan@tauragessgc.lt
Inga Kotovienė Viešųjų pirkimų specialistė 8 609 19665 i.kotoviene@tauragessgc.lt
Rima Bajorinienė Ūkio specialistė 8 615 67783 sandelys@tauragessgc.lt
Ričardas Balseris
(darbo vieta – K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė)
Vairuotojas 8 652 37036
Stasys Petreikis
(darbo vieta – K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė)
Vairuotojas 8 656 34211

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS

K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Jolita Vaišvilaitė Vyr. atvejo vadybininkė (8 446) 52008
8 655 65913
j.vaisvilaite@tauragessgc.lt
Ieva Ambrozaitė Atvejo vadybininkė (8 446) 41433
8 619 23820
i.ambrozaite@tauragessgc.lt
Dalia Vaišvilienė Atvejo vadybininkė (8 446) 41433
8 610 96617
d.vaisviliene@tauragessgc.lt
Vija Kvederė Atvejo vadybininkė (8 446) 41432
8 619 27212
v.kvedere@tauragessgc.lt
Giedrė Petrošiutė-Sadauskienė Atvejo vadybininkė (8 446) 41432
8 680 27516
g.petrosiute.sadauskiene@tauragessgc.lt
Meritana Jokšaitė Atvejo vadybininkė (8 446) 41432
8 682 97557
m.joksaite@tauragessgc.lt
Jurgita Baltutienė Atvejo vadybininkė (8 446) 41433 
8 619 15110
j.baltutiene@tauragessgc.lt
Janina Barčienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71473
8 655 65914
j.barciene@tauragessgc.lt
Sandra Jučienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71580
8 655 65912
s.juciene@tauragessgc.lt
Orinta Čičiurkaitė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71473
8 655 66291
o.ciciurkaite@tauragessgc.lt
Rasa Maskaliūnienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71580
8 650 18415
r.maskaliuniene@tauragessgc.lt
Inga Žemaitytė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71473
8 675 58411
i.zemaityte@tauragessgc.lt
Ilmeda Lukošienė
(darbo vieta - Tauragės Dvaro g. 24,
Taurų k., 72134 Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71580
8 609 18751
i.lukosiene@tauragessgc.lt
Loreta Karlikauskienė
(darbo vieta - Ateities g. 18,
Batakiai, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 684 77342 l.karlikauskiene@tauragessgc.lt
Asta Augaitienė
(darbo vieta - Gaurės g. 17,
Gaurės mstl., Tauragės r.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 675 65 508 a.augaitiene@tauragessgc.lt
Dovilė Mereckytė
(darbo vieta - Gaurės g. 17,
Gaurės mstl., Tauragės r. )
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 620 38 795 d.mereckyte@tauragessgc.lt
Gražina Petrošienė
(darbo vieta - Beržų g. 1, Lauksargių k.,
Lauksargių sen., Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 640 45 720 g.petrosiene@tauragessgc.lt
Lina Paulauskienė
(darbo vieta -Tujų g. 13, Mažonų k.,
Mažonų sen., Tauragės r. sav. )
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 607 99 043 l.paulauskiene@tauragessgc.lt
Giedrė Šilgalytė
(darbo vieta -Tujų g. 13, Mažonų k.,
Mažonų sen., Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 655 39 996 g.silgalyte@tauragessgc.lt
Loreta Čipkienė
(darbo vieta - Upynos g. 3,
Skaudvilė, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 670 66 212 l.cipkiene@tauragessgc.lt
Lina Maraulienė
(darbo vieta - Upynos g. 3,
Skaudvilė, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 615 38419 l.marauliene@tauragessgc.lt
Neringa Remeikienė
(darbo vieta - Upynos g. 3,
Skaudvilė, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 670 73 849 n.remeikiene@tauragessgc.lt
Stanislovas Austynas
(darbo vieta – Žygaičių g. 27, Žygaičių mstl.,
Žygaičių sen., Tauragės r.sav. )
Socialinis darbuotojas dirbanti su šeimomis 8 607 40 642 s.austynas@tauragessgc.lt
Valentina Žemaitaitienė

Individualios priežiūros darbuotoja 8 676 90485 valentina.zemaitaitiene@tauragessgc.lt

PAGALBOS PAGYVENUSIEMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS SKYRIUS

K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Skyriaus vedėjas
Lina Valantinaitė
(pagalbos į namus paslaugų
koordinavimas/organizavimas)
Socialinio darbo organizatorius (8 446) 52008
8 608 18236
l.valantinaite@tauragessgc.lt
Socialinio darbo organizatorius
Kristina Laurinskaitė
(paramos maistu paslaugų
koordinavimas/organizavimas,
asmens gebėjimo pasirūpinti savimi,
priimti sprendimus,
socialinės globos poreikio
vertinimas)
Socialinė darbuotoja 8 608 22486 k.laurinskaite@tauragessgc.lt
Rasa Piečienė

(asmeninės pagalbos koordinavimas/organizavimas,
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos,
aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis)

Socialinė darbuotoja 8 608 18231 r.pieciene@tauragessgc.lt
Gitana Rimkienė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 609 80386
Angelė Norkienė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 672 15594
Daiva Preikšaitytė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 609 80395
Laima Arbačiauskienė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 672 14328
Akvilija Auksorienė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 609 80387
Auksė Budvydienė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 672 15573
Giedrė Baužienė
(asmeninės pagalbos teikimas)
Asmeninė asistentė 8 672 15526
Auksė Jurevičienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 41968
Danutė Degutienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 41964
Diana Pilypaitė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42034
Jurgita Šimkienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42009
Loreta Endriekienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 41980
Marytė Kačinienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42017
Meilutė Kenstavičiūtė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42810
Ona Puteikienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42023
Petrė Globienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42995
Rima Gudjonienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 41995
Rita Matutienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42025
Violeta Norkienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 42049
Violeta Žūtautienė
(pagalbos į namus teikimas)
Individualios priežiūros darbuotoja 8 677 41948

NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRAS
K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Doloresa Sergejevienė 8 619 52770 neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Ala Kuizinienė Užimtumo specialistė neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Jūratė Kulberkienė Užimtumo specialistė neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Nijolė Ozgirdienė Individualios priežiūros darbuotoja 8 655 65919

NAKVYNĖS NAMŲ PADALINYS

Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Irina Janutienė Vadovė 8 655 61618 i.janutiene@tauragessgc.lt
Ilmeda Lukošienė Socialinė darbuotoja 8 609 18751 i.lukosiene@tauragessgc.lt
Vida Jankauskienė
Dalytė Tranelienė
Jolanta Tunaitienė
Danutė Gavėnienė
Petras Vaičikauskas
Žydrūnas Slavinskas
Individualios priežiūros darbuotojai 8 655 61618

VAIKO GLOBOS IR PRIEŽIŪROS PADALINYS

Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Padalinio vadovas

 

GLOBOS CENTRAS
D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Aušra Partsvania Socialinė darbuotoja,
atliekanti globos centro
koordinatorės funkcijas/socialinė darbuotoja,
atestuota pagal GIMK programą
8 673 36346 globoscentras@tauragessgc.lt
Aušra Gudjonė Globos koordinatorė 8 601 20947 globoskoordinatorius@tauragessgc.lt
Gintarė Litvinenko Globos koordinatorė 8 608 42736 globoskoordinatorius2@tauragessgc.lt
Rita Majauskienė Socialinė darbuotoja,
atestuota pagal
GIMK programą/globos koordinatorė
8 673 03629 gimktaurage@tauragessgc.lt

 

ŠEIMYNA/SAVARANKIŠKI GYVENIMO NAMAI JAUNUOLIAMS
D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Sigita Butkuvienė Socialinė darbuotoja 8 607 98826 04seimyna@gmail.com
Jolanta Pukelienė Socialinė darbuotoja 8 607 98826 04seimyna@gmail.com
Saulena Šikšniuvienė
Danutė Šedbarienė
Linata Gerulienė
Individualios priežiūros darbuotojai 04seimyna@gmail.com

 

ŠEIMYNA
D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Danutė Abromavičienė Socialinė darbuotoja 8 607 99049 05seimyna@gmail.com
Zita Vaišvilienė Socialinė darbuotoja 8 607 99049 05seimyna@gmail.com
Irena Biknerienė Socialinė darbuotoja 8 607 99049 05seimyna@gmail.com
Daiva Stasytienė
Diana Jankauskienė
Danguolė Ramonaitienė
Individualios priežiūros darbuotojai 05seimyna@gmail.com

 

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI
Miško g. 19, 72289 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Meilutė Lukošienė Socialinė darbuotoja 8 620 43674 bendruomeniniai.taurage@gmail.com
Rasuolė Gečienė Socialinė darbuotoja 8 620 43674 bendruomeniniai.taurage@gmail.com
Daiva Mikašauskytė
Rasvita Gaižauskienė
Ligita Kumpienė
Vitalija Paulauskienė
Individualios priežiūros darbuotojai bendruomeniniai.taurage@gmail.com

 

KRIZIŲ CENTRAS
K. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Gražina Petrošienė Socialinė darbuotoja 8 640 45720 g.petrosiene@tauragessgc.lt

 

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
K. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Vesta Čiteikytė Projekto koordinatorius 8 607 99051