Danguolė Račkauskienė

Direktorė
Gyvenimo aprašymas Įstaigos struktūra

Rekvizitai

Tauragės šeimos gerovės centras
Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 190457163
Adresas: K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė
El.p.: direktorius@tauragessgc.lt
Tel.: (8 446) 72280
ADMINISTRACIJA

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Danguolė Račkauskienė Direktorė (8 446) 52039
8 685 29845
direktorius@tauragessgc.lt
Jolanta Paulauskytė - Juškienė
(darbo vieta – D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė )
Pavaduotoja socialiniams reikalams (8 446) 61575
8 657 97438
j.paulauskyte.juskiene@tauragessgc.lt
Danguolė Gavėnienė Vyriausioji buhalterė (8 446) 52053 d.gaveniene@tauragessgc.lt
Regina Jankauskienė Buhalterė (8 446) 52123 r.jankauskiene@tauragessgc.lt
Ilona Beržinytė Personalo specialistė (8 446) 52053 i.berzinyte@tauragessgc.lt
Doloresa Sergejevienė Psichologė (8 446) 71089
8 655 65915
d.sergejeviene@tauragessc.lt
Inga Petkienė Sekretorė (8 446) 72280
8 605 69174
i.petkiene@tauragessgc.lt
ŪKIO DALIS

D. Poškos g. 26, 72298, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Dalia Bogdan Ūkio administratorė 8 601 18400 d.bogdan@tauragessgc.lt
Inga Kotovienė Viešųjų pirkimų specialistė 8 609 19665 i.kotoviene@tauragessgc.lt
Rima Bajorinienė Specialistė ūkiui 8 615 67783 sandelys@tauragessgc.lt
Stasė Tamulytė Bendrosios praktikos slaugytoja s.tamulyte@tauragessgc.lt
Ričardas Balseris
(darbo vieta – K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė)
Vairuotojas 8 652 37036
Stasys Petreikis
(darbo vieta – K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė)
Vairuotojas 8 656 34211
PARAMA ŠEIMAI

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Jolita Vaišvilaitė Vyr. atvejo vadybininkė (8 446) 52008
8 655 65913
j.vaisvilaite@tauragessgc.lt
Ieva Ambrozaitė Atvejo vadybininkė (8 446) 41433
8 619 23820
i.ambrozaite@tauragessgc.lt
Jurgita Baltutienė Atvejo vadybininkė (8 446) 41433
8 619 15110
j.baltutiene@tauragessgc.lt
Dalia Vaišvilienė Atvejo vadybininkė (8 446) 41433
8 610 96617
d.vaisviliene@tauragessgc.lt
Vija Kvederė Atvejo vadybininkė (8 446) 41432
8 619 27212
v.kvedere@tauragessgc.lt
Giedrė Petrošiutė-Sadauskienė Atvejo vadybininkė (8 446) 41432
8 680 27516
g.petrosiute.sadauskiene@tauragessgc.lt
Janina Barčienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71473
8 655 65914
j.barciene@tauragessgc.lt
Sandra Jučienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71580
8 655 65912
s.juciene@tauragessgc.lt
Orinta Čičiurkaitė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71473
8 655 66291
o.ciciurkaite@tauragessgc.lt
Rasa Maskaliūnienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71580
8 650 18415
r.maskaliuniene@tauragessgc.lt
Inga Žemaitytė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71473
8 675 58411
i.zemaityte@tauragessgc.lt
Ilmeda Lukošienė Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis (8 446) 71580
8 609 18751
i.lukosiene@tauragessgc.lt
Loreta Karlikauskienė
(darbo vieta - Ateities g. 18,
Batakiai, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 684 77342 l.karlikauskiene@tauragessgc.lt
Asta Augaitienė
(darbo vieta - Gaurės g. 17,
Gaurės mstl., Tauragės r.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 675 65 508 a.augaitiene@tauragessgc.lt
Dovilė Mereckytė
(darbo vieta - Gaurės g. 17,
Gaurės mstl., Tauragės r. )
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 620 38 795 d.mereckyte@tauragessgc.lt
Gražina Petrošienė
(darbo vieta - Beržų g. 1, Lauksargių k.,
Lauksargių sen., Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 640 45 720 g.petrosiene@tauragessgc.lt
Lina Paulauskienė
(darbo vieta -Tujų g. 13, Mažonų k.,
Mažonų sen., Tauragės r. sav. )
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 607 99 043 l.paulauskiene@tauragessgc.lt
Giedrė Šilgalytė
(darbo vieta -Tujų g. 13, Mažonų k.,
Mažonų sen., Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 655 39 996 g.silgalyte@tauragessgc.lt
Loreta Čipkienė
(darbo vieta - Upynos g. 3,
Skaudvilė, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 670 66 212 l.cipkiene@tauragessgc.lt
Lina Maraulienė
(darbo vieta - Upynos g. 3,
Skaudvilė, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 615 38419 l.marauliene@tauragessgc.lt
Neringa Remeikienė
(darbo vieta - Upynos g. 3,
Skaudvilė, Tauragės r. sav.)
Socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis 8 670 73 849 n.remeikiene@tauragessgc.lt
Stanislovas Austynas
(darbo vieta – Žygaičių g. 27, Žygaičių mstl.,
Žygaičių sen., Tauragės r.sav. )
Socialinis darbuotojas dirbanti su šeimomis 8 607 40 642 s.austynas@tauragessgc.lt
PAGALBA Į NAMUS

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Lina Valantinaitė Socialinio darbo organizatorė (8 446) 52008
8 608 18236
l.valantinaite@tauragessgc.lt
ASMENINĖ PAGALBA

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Rasa Piečienė Socialinė darbuotoja 8 608 18231 r.pieciene@tauragessgc.lt
APRŪPINIMAS KOMPENSACINĖS TECHNIKOS PRIEMONĖMIS

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Rasa Piečienė Socialinė darbuotoja 8 608 18231 r.pieciene@tauragessgc.lt
TRANSPORTO, ASMENS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS (DUŠO) PASLAUGOS

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Inga Petkienė
(Dėl transporto paslaugos skyrimo)
Sekretorė (8 446) 72280
8 605 69174
i.petkiene@tauragessgc.lt
Rasa Piečienė
(Dėl dušo paslaugos skyrimo)
Socialinė darbuotoja 8 608 18231 r.pieciene@tauragessgc.lt
Nijolė Ozgirdienė
(Registracija apsilankymui duše)
Socialinio darbuotojo padėjėja 8 655 65919
PARAMA MAISTU

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Kristina Laurinskaitė Socialinė darbuotoja 8 608 22486 k.laurinskaite@tauragessgc.lt
ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI, PRIIMTI SPRENDIMUS, SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Kristina Laurinskaitė Socialinė darbuotoja 8 608 22486 k.laurinskaite@tauragessgc.lt
NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRAS

K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Jovita Macijauskė Socialinė darbuotoja 8 619 52770 neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Ala Kuizinienė Užimtumo specialistė neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt
Nijolė Ozgirdienė socialinio darbuotojo padėjėja 8 655 65919
NAKVYNĖS NAMAI

Tauragės Dvaro g. 24, Taurų k., 72134 Tauragės r. sav.


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Irina Janutienė Vadovė 8 655 61618 i.janutiene@tauragessgc.lt
Socialinio darbuotojo padėjėjai 8 655 61618
GLOBOS CENTRAS

Poškos g. 26,72298, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Aušra Partsvania Socialinė darbuotoja atliekanti globos centro koordinatorės funkcijas 8 673 36346 globoscentras@tauragessgc.lt
Aušra Gudjonė Globos koordinatorė 8 673 03629 globoskoordinatorius@tauragessgc.lt
Rita Majauskienė Atestuota GIMK socialinė darbuotoja gimktaurage@tauragessgc.lt
VAIKO GLOBA

Poškos g. 26, 72298, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
04 šeimyna
D. Poškos g. 26, 72298, Tauragė
Irena Biknerienė Socialinė darbuotoja 8 607 98826 04seimyna@gmail.com
Sigita Butkuvienė Socialinė darbuotoja 8 607 98826 04seimyna@gmail.com
Jolanta Pukelienė Socialinė darbuotoja 8 607 98826 04seimyna@gmail.com
05 šeimyna
D. Poškos g. 26, 72298, Tauragė
Danutė Abromavičienė Socialinė darbuotoja 8 607 99049 05seimyna@gmail.com
Zita Vaišvilienė Socialinė darbuotoja 8 607 99049 05seimyna@gmail.com
BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI

 Miško g. 19, 72289, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Meilutė Lukošienė Socialinė darbuotoja 8 620 43674 bendruomeniniai.taurage@gmail.com
Rasuolė Gečienė Socialinė darbuotoja 8 620 43674 bendruomeniniai.taurage@gmail.com
BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Poškos g. 26, 72298, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Vesta Čiteikytė Projekto koordinatorius 8 607 99051
KRIZIŲ CENTRAS

Poškos g. 26, 72298, Tauragė


Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Jolanta Paulauskytė - Juškienė (8 446) 61575
8 657 97438
j.paulauskyte.juskiene@tauragessgc.lt