Kaip ir kasmet įstaigos kiemelyje vyko Mokslo metų užbaigimo šventė – mokymosi rezultatų aptarimas. Sveikinimo žodį tarė spec. pedagogė, direktorė. Nors ir paskutinis trimestras vyko nuotoliniu būdu, džiugu, kad tai nesutrukdė vaikams pagerinti mokslo rezultatus. Jos pasidžiaugė vaikų pasiekimais bei palinkėjo nenustoti stengtis ir tobulėti. Vaikai gavo padėkos raštus už puikų mokymąsi, mokymosi rezultatų pagerinimą.
Linkime vaikams gražių, šiltų, saugių ir saulėtų atostogų.