Veikos planas 2019 m.
Veikos planas 2018 m.
Sprendimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Tauragės rajono savivaldybėje 2018-2020 metu veiksmų planas
2016 – 2018 veiklos plano patvirtinimas

Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ veiklos programa 2016 m.