Menu Close

Nemokamos psichologo paslaugos Tauragės rajono mokyklose ir darželiuose

Mokykla Psichologas Paslaugos Informacija/registracija
 

Žalgirių gimnazija

 

Ina Kalvanienė

 

Teikia individualias konsultacijas gimnazijos mokiniams, sisteminį šeimos konsultavimą, veda įvairias paskaitas, seminarus tėvams.

 

El. paštu: ina.kalvaniene@gmail.com, Tamo dienyne

Tel. 8 657 53500

 

Tauragės „Versmės“ gimnazija

 

Aušra Valionienė

1. Konsultuoja mokinius ugdymosi, asmenybės, santykių, profesiniais klausimais, tėvus, mokytojus vaikų ugdymosi, asmenybės, elgesio klausimais

2. Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas

3. Atlieka šviečiamąją veiklą: veda klasės valandėles, paskaitas ir mokymus mokyklos bendruomenei

4. Vykdo aktualius psichologinius tyrimus, apklausas.

El. paštu: a.valioniene@versme.org

 

Tel. 8 – 446 47316

 

Kab. 123

 

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija

 

Eglė Ramanauskaitė

Psichologo veikla progimnazijoje

1. Konsultavimas: individuali ir grupinė psichologinė pagalba elgesio, emocinių, bendravimo ir kitų sunkumų

turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams.

2. Pirminis psichologinis įvertinimas: vaiko galių ir sunkumų, asmenybės ypatumų, mokymosi sunkumų, specialiųjų

ugdymosi poreikių nustatymas.

3. Švietimas: įvairūs seminarai, paskaitos, užsiėmimai tėvams, mokytojams vaiko raidos, bendravimo, mokymosi

motyvacijos, adaptacijos mokykloje, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais, klasės valandėlės vaikams savęs

pažinimo, bendravimo ir pan. klausimais.

4. Prevencinė veikla: prevencinių programų ruošimas ir įgyvendinimas (pvz., patyčių, savižudybių prevencijos

programos).

5. Tiriamoji veikla: progimnazijos bendruomenei aktualių psichologinių tyrimų atlikimas, rekomendacijų ruošimas.

Kab. 115
 

Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro

 

Eugenija Martinkienė

Psichologo teikiamos paslaugos: padeda mokiniui spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas,  konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus,  rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Pagalba teikiama Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro bendruomenei: mokiniams, tėvams, mokytojams.

Tel. 8 682 44289
 

Tauragės l.- d. „Kodėlčius”

 

Jolita Žemaitienė

 

Pagalba teikiama darželio vaikams, tėvams.

 

Registracija atvykus.

 

Skip to content