Menu Close

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Tauragės šeimos gerovės centre (toliau-Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu

Duomenų apsaugos pareigūnas – i.kotoviene@tauragessgc.lt

Duomenų valdytojas – Tauragės šeimos gerovės centras

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.

Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠU

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠU

TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO GARSO, VAIZDO ĮRAŠYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO ĮSTAIGOJE IR VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Jeigu asmuo nesutinka su Tauragės šeimos gerovės centro administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt

Skip to content