Menu Close

Archyvas

2018 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „ŠALTINĖLIS“
REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

2017-10-06

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai –B25 – „Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas”, kodui – 8514100-9 „Medicinos personalo teikiamos paslaugos” (B25).
Pirkimo objektą sudaro:
• darbuotojų privalomasis sveikatos patikrinimas.
• 38 darbuotojui.
Paslaugų tiekimo pradžia – susitarimo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas neskelbiamos  apklausos būdu, žodžiu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis  Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsak. Nr. IS-97, 21.2.1.p.  ; 21.4.3 p.

2017 metu numatomu pirkti prekiu ir paslaugu planas

Mažos vertės maisto produktų pirkimas          

Sutartys 2016.pdf

 

2017-01-19

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

 

2016-09-14

I.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai –B25 – „Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas”, kodui – 8514100-9 „Medicinos personalo teikiamos paslaugos” (B25).
Pirkimo objektą sudaro:
• darbuotojų privalomasis sveikatos patikrinimas.
• 41 darbuotojui.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei 2015 m.  gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 89 – V patvirtintų Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“  direktoriaus  pavaduotoja soc. reikalams l. e. direktoriaus pareigas Redos Varatinskienės supaprastintų pirkimų taisyklių 14, 71,74.1.4.2 punkto nuostatomis.

 Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-23 10.00 val.

 

2016-06-29

 1. PIRKIMO OBJEKTAS
 2. 1. Pirkimo pavadinimas: Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos atnaujinimas

 

 1. 2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A11 kodui –79417000-0 „Saugos konsultacinės paslaugos“ (A11).

Paslaugos tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą-faktūrą per 30 dienų.

 1. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
 2. 1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo organizatoriui.
  II. 2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ direktoriaus 2015 m.  gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 89 – V, patvirtintu pavaduotojos soc. reikalams l. e. direktoriaus pareigas Redos Varatinskienės, supaprastintų pirkimų taisyklių 14,74.1.4.2 punkto nuostatomis.

 

2016-06-20
I.Pirkimo objektas:

I.IPirkimo pavadinimas: Elektros įrenginių elektrofizikiniai varžų matavimai.
I.IITrumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A1, BVŽP kodui – 50532000-3  „Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos“.


Pirkimo objektą sudaro:

 1. Paslaugos teikimo adresas – D. Poškos g 26, Tauragė, Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“  pastatas.
 2. Iki  1 Kv.  įtampos  kabelinių  linijų  izoliacijos  varžos matavimas.
 3. Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų.
 4. Sudaroma dokumentacija: elektrofizikinių matavimų protokolai.
 5. Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys” patvirtinimo” reglamentuotas elektros įrenginių normas ir apimtis.Paslauga teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.

II..PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

II.I Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu.                                                                                                          

 II.II Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei 2015m  gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 89 – V patvirtintų Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“  direktoriaus  pavaduotoja soc. reikalams l. e. direktoriaus pareigas Redos Varatinskienės supaprastintų pirkimų taisyklių 14, 71,74.1.4.2 punkto nuostatomis.

 

2016 metu numatomu pirkti prekiu ir paslaugu planas

v-pirkimai

PIRKIMAI sausio2015 mėn.      PIRKIMAI vasario2015 mėn.      PIRKIMAI kovo mėn_2015 mėn.

 

2015 m. kovo mėnesį, atlikus mažos vertės pirkimus APKLAUSOS PROCEDŪROS būdu,pateikiant pasiūlymus raštu trims tiekėjams, sudarytos sutartys:

 1. UAB,,JURKUS IR PARTNERIAI” – įvairios prekės”
 2. UAB ,,EUROBIURAS” – Spausdintuvų ir kasečių pirkimas ir pildymaS
 3. UAB ,,EUROBIURAS” –  kanceliarinės prekės
 4. VĮ ,,TAURAGĖS LIGONINĖ” -Deratizacija ir dezinsekcija
 5. UAB,,SENSUS OIL” – Kuras automobiliui ,,Citroen Jumpy”
 6. IRENOS ALIJOŠIENĖS PREKYBINĖ KOMERCINĖ FIRMA ,,AGAVA’ – Statybinės, ūkinės prekės, dažai, įrankiai.
 7. UAB ,,ONIJA” – mokyklinės prekės.
 8. UAB ,,TRATC” – Atliekų priėmimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles
 9.  BTA ,,INSURANCE COMPANY” – Seikatos priežiūros įstaigoų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis draudimas
 10. UAB ,,JŪRATĖS VAISTINĖ” – Vaistai, sauskelnės,kūdikių maistelis.

  Metinis_pirkimu_planas_(2015-02-28Z155823)    Pirkimo specifikacija

 

2014 METŲ GRUODŽIO MĖN. 2 D.DIREKTORĖS ĮSAKYMU Nr.60 – V, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE PASKELBTAS MAŽOS VERTĖS MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMAS.

                      PASIŪLYMUS PATEIKĖ 14 (KETURIOLIKA) TIEKĖJŲ.

                      KONKURSĄ LAIMĖJO:

 1. DUONA IR PYRAGO GAMINIAI – UAB ,,MOLUPIS IR KO“
 2. ŠVIEŽŪS VAISIAI IR DARŽOVĖS – UAB ,,CITMA“
 3. ŽUVIS IR JOS PRODUKTAI – RAB ,,SALAS ZIVIS“
 4. GRŪDŲ MALIMO PRODUKTAI – UAB ,,GRŪSTĖ“
 5. PERDIRBTI VAISIAI IR DARŽOVĖS – UAB ,,GRŪSTĖ“
 6. ALIEJUS,  MARGARINAS , MAJONEZAS – UAB ,,GRŪSTĖ“
 7. KITI MAISTO PRODUKTAI – UAB ,,PONTEM“
 8. PIENAS IR PIENO PRODUKTAI – UAB ,,PONTEM“
 9. MĖSA IR MĖSOS GAMINIAI – UAB ,,PONTEM“ 

SU VISAIS TIEKĖJAIS SUDARYTOS PIRKIMO SUTARTYS 2015 METAMS.

Pirkimai 2014 11

Pirkimai 2014 12

 

2014 M GRUODŽIO 04 D. Įvyko mažos vertės ELEKTROS ENERGIJOS pirkimas CVP IS:, ENERGIJOS PIRKIMAS PASIŪLĖ DIDESNĘ KAINĄ, TODĖL KONKURSĄ LAIMĖJO UAB ,,IMLITEX“, SUTARTĮ SUDARYSIME  NUO 2015 METŲ SAUSIO 1 DIENOS.

 Pirkimai 2014 10

VPO A. Plučienė

 

2014 m. rugsėjo 25 d., atlikus apklausos procedūrą dėl  MAISTO APSKAITOS PROGRAMOS ,,DIETINIS MAITINIMAS“ paslaugos pirkimo, laimėtoju nustatytas UAB ,,AVAKOMPAS“, pasiūlęs mažiausią paslaugos kainą – 1926 litus.

 VPO Audronė Plučienė

   

2014 m. rugsėjo 26 d., atlikus apklausos procedūrą dėl PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS paslaugos pirkimo, laimėtoju pripažintas laiko patikrintas ir patikimas tiekėjas – UAB ,,SDG‘‘, pasiūlęs mažiausią paslaugos kainą – 300 litų.  

VPO Audronė Plučienė

 

 2014m.rugpjūčio 10 d, atlikus APKLAUSOS PROCEDŪRĄ dėl KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS pirkimo už Savivaldybės lėšas, konkursą laimėjo UAB MDS SERVICE, pasiūlę mažiausią kainą. Tai laiko patikrintas ir patikimas tiekėjas, atliekantis visus profilaktinius darbus iš jų pirktiems įrenginiams.

VPO Audronė Plučienė

 

 2014 M.BIRŽELIO MĖN.1 d. ATLIKTA VP APKLAUSOS PROCEDŪRA: KARŠTO VANDENS ŠILUMOKAIČIO IŠPLOVIMO, ŠILUMOS PUNKTO HIDRAULINIO BANDYMO ATLIKIMO PASLAUGOS PIRKIMAS.

PIRKIMO APKLAUSOS NUGALĖTOJAS –UAB ,,BREMENA‘‘, PASIŪLIUSI MAŽIAUSIĄ KAINĄ – 400,00 Lt, 

2014 M. BIRŽELIO10 D. ATLIKTA VP APKLAUSOS PROCEDŪRA ;ELEKTROFIZIKINIŲ VARŽŲ MATAVIMŲ PASLAUGOS PIRKIMAS. 

PIRKIMO APKLAUSOS NUGALĖTOJAS – UAB ,,ELDAGA“. PASIŪLIUSI MAŽIAUSIĄ KAINĄ – 450,00 Lt.

VP organizatorė A. Plučienė

  Sąskaitų registracija 2014m.

Pirkimai 2014 sausio ir vasario mėn.     Pirkimai 2014 kovo mėn.    Pirkimai 2014 gegužės mėn.          

Pirkimai 2014 burželio mėn.      Pirkimai 2014 liepos mėn.      Pirkimai 2014 rugpjūtis     Pirkimai 2014 rugsėjis  

Metinis_pirkimu_planas_(2014-03-20Z144321)     Metinis_pirkimu_planas_(2014-03-20Z144305)

Metinis_pirkimu_planas_(2014-03-20Z144245)     Metinis_pirkimu_planas_(2014-03-04Z115157) 

 

2014 metams pratęstos sutartys mažos vertės maisto produktams pirkti:

 1. AB ,,Žemaitijos pienas” – pienas ir jo produktai  – numatoma pirkimo suma – 21730.00 Lt
  2. UAB ,,Mažeikių mėsinė” – mėsa ir jos gaminiai – numatoma pirkimo suma – 20400.00 Lt
  3. UAB ,,Citma” – vaisiai ir daržovės, numatoma pirkimo suma – 10600.00 Lt
  4. UAB ,,Molupis ir Ko” – duona ir pyrago gaminiai, kiti maisto produktai – numatoma suma – 35860.00 Lt

5.,,Jūratės” vaistinė – kūdikių maistelis – numatoma pirkimo suma – 3500.00 Lt.

 

 2014 metų sausio 6 d. į Viešųjų pirkimų Tarnybą perduota ataskaita dėl mažos vertės Viešųjų pirkimų per 2013 metus:

1.PREKĖS – 150880,00 Lt.

2.PASLAUGOS – 123825,00 Lt.

 Pagarbiai, viešųjų pirkimų organizatorė A. Plučienė

 

isakymas del vp taisykiu 2014     2014m vp taisyklės

2014 metams pratęstos sutartys maisto produktams pirkti:

AB ,,Žemaitijos pienas” – pienas ir jo produktai
UAB ,,Mažeikių mėsinė” – mėsa ir jos gaminiai
UAB ,,Citma” – vaisiai ir daržovės
UAB ,,Molupis ir Ko” – duona ir pyrago gaminiai
UAB ,,Molupis ir Ko” – kiti maisto produktai.

 viešųjų pirkimų organizatorė A. Plučienė

 

 isakymas del taisykliu 2014     2014m vp taisyklės     Pirkimų planas 2013 m.     Įsakymas del vp patvitinimo 2013 m .

 

 Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje 2012 m. gruodžio mėnesį įvykdyti maisto produktų mažos vertės pirkimai.

Sutartys 2013 metų pirkimams sudarytos;

Mėsa ir mėsos gaminiai – tiekėjas UAB ,,Mažeikių mėsinė”

Pienas ir pieno produktai – tiekėjas AB ,,Žemaitijos pienas”

Daržovės ir vaisiai – tiekėjas UAB ,,Citma”

Duona ir jos gaminiai – tiekėjas UAB ,,Molupis ir Ko”

Kiti maisto produktai – tiekėjas UAB ,,Molupis ir Ko”

 

            Vaikų globos namų 20 – mečio šventei visi  tiekėjai paramos būdu pavaišino globotinius ir darbuotojus maisto produktais: vaisiais, pieno produktais, mėsos gaminiais, duonos ir pyrago gaminiais,saldumynais.

Darbuotojai ir vaikai nuoširdžiai dėkoja visiems, padėjusiems turtingai atšvęsti jubiliejų.

Viešųjų pirkimų organizatorė Audronė Plučienė.

 

Tauragės Vaikų globos namų „Šaltinėlis” Viešųjų pirkimų planas 2012 metams

www.eviesiejipirkimai.lt/

 

         2011 m.gruodžio 21 d. Viešųjų pirkimų IS paskelbtas elektros energijos pirkimo konkursas.El vokų atplėšimas vyks gruodžio 30 d.10.00 val.

 VPO A. Plučienė.

  

       2011 metų gruodžio 15 dieną vyko mažos vertės maisto produktų  – daržovių pirkimo konkursas, kurį laimėjo ŽŪK ,,Piktupėnų javas ”. Kooperatyvas tieks daržoves 2012 metams.

       2011 metų gruodžio 12 dieną paskelbtas supaprastintas mažos vertės įvairių maisto produktų pirkimas Viešųjų pirkimų tarnybos Informacinėje sistemoje.Vokų atplėšimas vyks 2012 metų gruodžio 22 dieną.

 Viešųjų pirkimų organizatorė Audronė Plučienė.

 

Skip to content