Menu Close

Tvarkos aprašai ir kiti dokumentai

Tauragės šeimos gerovės centro tvarkos aprašai ir kt.:

Tauragės šeimos gerovės centro paslaugų gavėjų teisių chartija

Tauragės šeimos gerovės centro etikos ir gerovės užtikrinimo politika

Tauragės šeimos gerovės centro etikos kodeksas

Tauragės šeimos gerovės centro fizinio ir psichologinio smurto prevencijos prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Tauragės šeimos gerovės centro paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro kokybės politika

Tauragės šeimos gerovės centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro Nakvynės namų padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros

Tauragės šeimos gerovės centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 

Tauragės šeimos gerovės centro asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro neskelbtinos informacijos konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjo privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas    (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas)

Tauragės šeimos gerovės centro globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas

Skip to content