Tauragės šeimos gerovės centras
D.Poškos g. 26
D. Poškos g. 26, 72298, Tauragė
 Tel. (8 446) 61575
 Darbo laikas
 I-IV  08:00 – 17:00 val.
V  08:00-15:45 val.
 Pietų pertrauka 12:00-12:45 val.
K.Donelaičio g. 21
K. Donelaičio g. 21, 72263, Tauragė
 Tel. (8 446) 72280
 Darbo laikas
 I-IV  08:00 – 17:00 val.
V  08:00-15:45 val.
 Pietų pertrauka 12:00-12:45 val.
Tauragės Dvaro g. 24
Tauragės Dvaro g. 24, 72140, Taurų k.
Tel. (8 655) 61618
 I-IV  08:00 – 17:00 val.
 V  08:00-15:45 val.
 Pietų pertrauka 12:00-12:45 val.
Veiklos sritys
Bendrasis skyrius
Užtikrina tinkamą dokumentų administravimą ir valdymą, vykdo personalo administravimo funkcijas, organizuoja Centro viešuosius pirkimus, rūpinasi centro ūkio materialiniu- techniniu aprūpinimu, priežiūra ir apskaitos vedimu, organizuoja transporto bei bendrųjų paslaugų teikimą.
Teikia bendrąsias, trumpalaikes ir ilgalaikes socialines globos paslaugas vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (taip pat neįgaliems).
Kokybės valdymo politika (EQUASS)
Užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę, nuolat analizuoja gyventojų poreikius ir gerina Centre teikiamų paslaugų kokybę.
Nakvynės namai ir krizių centras
Teikia laikino apgyvendinimo paslaugą asmenims krizių atvejais. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė pagalba, buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas ir kt.
Paramos šeimai skyrius
Planuoja ir teikia bendrąsias bei specialiąsias ( socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas socialinę riziką patiriančiomis šeimomis. Teikia paslaugas asmens namuose, padeda asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Globos centras
Pagrindinė veikla paremta tikslu – skatinti globą (rūpybą) šeimose, įvaikinimą tais atvejais, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje bei teikti konsultacinę, psichosocialinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystė ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.
Mūsų partneriai