Savanoriška veikla yra asmens savo noru neatlyginamai atliekama veikla mūsų įstaigoje, naudinga žmogui, visuomenei ir pačiam savanoriui.  Savanoriško darbo sąlygas nustato savanoriškos veiklos atlikimo sutartis tarp įstaigos ir savanorio. Savanorystė prisideda prie visuomeniškumo, žmogiškumo, integracijos plėtros, bendravimo skatinimo.

Tauragės šeimos gerovės centras yra atviras ir prieinamas įvairių socialinių grupių Tauragės miesto bendruomenės nariams. Mes palaikome savanorystės idėjas ir kviečiame geros valios žmones, savanorius prisijungti prie prasmingos socialinių darbuotojų veiklos teikiant socialinę paramą, pagalbą, palaikymą tiems, kas jos laukia ir kuriems ji yra reikalinga.

Studentų praktika

Kviečiame atlikti mokomąją praktiką studentus, norinčius įgyti praktinių žinių ir įgūdžių mūsų įstaigoje. Praktikos metu studentams suteikiama galimybė susipažinti su centro paslaugų organizavimo ir teikimo procesu, socialinės pagalbos intervencijomis, strategijomis ir metodais, teikti socialinę pagalbą paslaugų gavėjams ir kt.

Centro savanoriškų darbų organizavimo tvarka

Jeigu norite savanoriauti ar atlikti praktiką, kreipkitės į Tauragės šeimos gerovės centrą tel. 8 (446) 61575, adresas D. Poškos g. 26, Tauragė.