Menu Close

Apie centrą

Tauragės šeimos gerovės centras – nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, savo veiklą pradėjusi 1995 m. Įstaiga finansuojama iš valstybės ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto. Centro savininkė – Tauragės rajono savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Per 27 gyvavimo metus centras keitėsi, mokėsi, augo ir tvirtėjo, bet nepaisant pokyčių tikslas išliko tas pats – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų savarankiškumą, gebėjimą integruotis į visuomenę, padėti įveikti socialinę atskirtį. Šiandien, skirtinguose centro veiklos srityse darbuojasi daugiau kaip 100 asmenų komanda, siekianti užtikrinti socialinių  paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, žmonėms su negalia.

Centro paskirtis – teikti kokybiškas socialines paslaugas Tauragės rajono savivaldybės gyventojams, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

Centro tikslas – plėtoti ir teikti kompleksiškai socialines paslaugas, siekiant didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę, mažinti skurdą, padėti įveikti socialinę atskirtį, veiklą grindžiant aukštos darbo kokybės principais.

Tauragės šeimos gerovės centro vizija: Tauragės šeimos gerovės centras mišri socialinių paslaugų įstaiga teikianti kokybiškas socialines paslaugas, bendradarbiaujanti, tobulėjanti ir atvira naujovėms bei visuomenei.

Tauragės šeimos gerovės centro misija: Užtikrinti gyventojų  poreikius atitinkančių kokybiškų ir  efektyvių, socialinių paslaugų teikimą tėvų globos netekusiems vaikams, senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms vaikus, asmenims, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir kt.

 

Centro vertybinės nuostatos: 

 • Inovatyvumas (dinamiška, atvira naujovėms, ieškanti naujų darbo metodų bei formų);
 • Atsakingumas (atsakinga už teikiamų paslaugų kokybę, darbus bei sprendimus);
 • Profesionalumas (efektyviai ir kokybiškai dirbanti);
 • Pagarba žmogui (jautri ir tolerantiška kiekvieno žmogaus atžvilgiu);
 • Bendradarbiavimas (veikianti vieningai, besidalinanti patirtimi ir atvira socialiniams partneriams);
 • Tobulėjimas (skatinanti darbuotojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos kėlimą).


Tauragės šeimos gerovės centro uždaviniai:

 • teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų visiškai ar iš dalies neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) ir visuomeniniu gyvenimu;
 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas funkcijas;
 • plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir į finansines Centro galimybes.


Tauragės šeimos gerovės centras įgyvendindamas uždavinius vykdo šias funkcijas:

 • teikia informaciją, konsultuoja savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja ir atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • organizuoja ir teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
 • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja dienos užimtumą ir sociokultūrines paslaugas neįgaliesiems;
 • teikia pagalbos į namus paslaugas;
 • teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms;
 • vykdo asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynų pildymą;
 • vykdo asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą;
 • organizuoja ir teikia asmeninę pagalbą neįgaliesiems;
 • teikia mediacijos paslaugas šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba;
 • teikia psichosocialinę pagalbą;
 • teikia laikino apnakvidinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;
 • teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
 • teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos, palydimosios globos paslaugas;
 • vykdo globos centro funkcijas.

Licencijos

 

Tauragės šeimos gerovės centro darbo laikas

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

 

Tauragės šeimos gerovės centro kontaktai

K.Donelaičio g. 21, Tauragė 72263

Tel. (8 446) 72280

El.paštas: direktorius@tauragessgc.lt[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content