Menu Close

Istorija

1974-03-01 atidarytas vaikų lopšelis-darželis “Šaltinėlis”- 280 vietų.

1993-01-11 atidarytos trys vaikų globos grupės pagal amžių: lopšelio, darželio ir mokyklinio amžiaus. Įstaigai ir toliau vadovauja vedėja B. Žilienė. Pirmaisiais metais įsikuria trisdešimt vaikų.

1993-03-01, remiantis darbuotojų konkurso komisijos protokolu, Regina Judzinskienė skiriama lopšelio–darželio su globos grupėmis „Šaltinėlis“ vedėja.

1994-02-01 sukomplektuota ketvirta globos grupė socialiai remtinų šeimų vaikams.

1995-04-01 suteiktas finansinis savarankiškumas ir leidžiama atidaryti einamąją sąskaitą banke.

1995-08-01 iš „Šaltinėlis“ į VRCM „ Pušelė” perkelti dvidešimt du (22) vaikai su negalia kartu su aptarnaujančiu personalu. Leidžiama sukomplektuoti penktą vaikų globos grupę.

1996-11-01 atidaryta šešta vaikų globos grupė.

1997 m. sulaukęs pilnametystės globos namus paliko pirmasis auklėtinis

2002-01-01 atidaryta septinta vaikų globos grupė

2002-10-23 įregistruotas globos įstaigos pavadinimas – Tauragės vaikų globos namai “Šaltinėlis”. Nuo liepos 1d. – panaikintos ikimokyklinės grupės.

2003-09-01 vaikų globos namuose gyvena septyniasdešimt trys (73) vaikai.

2004-09-01 gyvena devyniasdešimt trys (93)  vaikai.

2004-2005 m. m. mūsų įstaigoje buvo septyniasdešimt  vienas (71) mokinys: pradinių klasių – dvidešimt keturi (24) mokiniai, specialaus mokymosi – dešimt (10) mokinių, vyresniųjų klasių- keturiasdešimt septyni (47).

2005  m. pabaigoje gyveno vienas šimtas vienas (101) vaikas. Nuolatinė globa įsteigta šešiasdešimt aštuoniems (68) vaikams, laikina globa – trisdešimt trims vaikams.

1993-01-11/ 2008-01-01 mūsų namuose gyveno aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni (888) vaikai.

2017-10-04 Lina Baziliauskienė skiriama Tauragės vaikų globos namų “Šaltinėlis” direktore.

2018-02-21 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Tauragės vaikų globos namams “Šaltinėlis” pavestos vykdyti Globos centro funkcijos.

2019-08-06 įregistruotas globos įstaigos pavadinimas – Šeimos gerovės centras “Šaltinėlis”. Centre veikia 3 šeimynos.

2020-03-30 prie Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ prijungta biudžetinė įstaiga Tauragės socialinių paslaugų centras.

2020-06-04 pakeistas įstaigos pavadinimas į Tauragės šeimos gerovės centras.

Skip to content