Menu Close

Vaiko globos ir priežiūros padalinys

VAIKO GLOBOS IR PRIEŽIŪROS PADALINYS
D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė


Padalinio vadovė

Loreta Petkuvienė
Tel. +370 670 63301
El. p. l.petkuviene@tauragessgc.lt

 

PAGRINDINIAI PADALINIO UŽDAVINIAI:

 • didinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę gyventojams, plėtoti paslaugas šeimai, siekiant suteikti kompleksines paslaugas vaikus auginantiems tėvams, ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius, stiprinti šeimų socialinį ir psichologinį atsparumą, taip padedant šeimoms išspręsti iškilusias problemas, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę;
 • suteikti globojamam (rūpinamam) vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo gerovei, taip pat fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai ir kurios atitinka individualius jo poreikius, įskaitant specialiuosius vaiko su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko poreikius;
 • sukurti vaikui emociškai palankią aplinką, ugdančią vaiko savarankiškumą ir finansinį raštingumą, dalyvauti veiklose, programose ir projektuose, skirtuose padėti vaikui tinkamai pasirengti savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje;
 • padėti  jaunuoliams, kuriems teikiama palydėjimo paslauga, prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, palengvinti socialinę integraciją bendruomenėje.

PADALINIO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • sociokultūrinės paslaugos, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • prevencinės socialinės paslaugos (darbas su bendruomene, kompleksinės paslaugos šeimai, šeimos konferencija ir kt.).;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams su apgyvendinimu / be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (16-24 m. amžiaus);
 • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • trumpalaikės/ ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikams;
 • intensyvios krizių įveikimo bei intensyvios psichosocialinės pagalbos paslaugos;
 • apgyvendinimo krizių centre paslauga;
 • laikinosios priežiūros paslaugos šeimai su vaikais;
 • priklausomybių konsultavimo paslauga;
 • emocinės gerovės konsultavimo paslauga.
Skip to content