Menu Close

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrius

PAGALBOS PAGYVENUSIEMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS SKYRIUS
K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė

Vedėja
Rasa Piečienė

Tel. +370 608 18231
El. p. r.pieciene@tauragessgc.lt

 

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI:

 • teikti kokybiškas socialines paslaugas asmenims (šeimoms) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems arba praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime
 • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens (šeimos) gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, padėti integruotis į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą jo gyvenamojoje aplinkoje, padėti įveikti socialinę atskirtį;
 • nuolat vertinti ir tobulinti paslaugų teikimo veiklos sritis, atsižvelgiant į gyventojų poreikius plėtoti paslaugų įvairovę, didinti prieinamumą;

SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;
 • asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos;
 • transporto (pavėžėjimo) paslaugos;
 • pagalba į namus;
 • dienos socialinė globa asmens namuose;
 • asmeninė pagalba;
 • prevencinės socialinės paslaugos;
 • asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus vertinimas;
 • sociokultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, laisvalaikio organizavimo paslaugos Neįgaliųjų dienos centre;
 • veiklų, užsiėmimų organizavimas Multisensoriniame kambaryje.

 

Skip to content