Menu Close

1,2 procentų parama

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Kviečiame paremti Tauragės šeimos gerovės centrą!

Tauragės šeimos gerovės centras – socialinių paslaugų įstaiga, siekianti užtikrinti socialinių  paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, žmonėms su negalia ir kt. Teikiame bendrąsias socialines (transporto, asmens higienos ir priežiūros), pagalbos į namus, asmeninio asistento, laikino apgyvendinimo, socialinių įgūdžių ir krizių įveikimo, techninių pagalbos priemonių suteikimo, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikams, neįgaliųjų užimtumo ir kt. paslaugas. Siekiame būti atvira pokyčiams, modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, kuri atliepia visų socialinių grupių poreikius ir įtraukia jas į bendras veiklas.

1,2 proc. GPM Jums nieko nekainuoja, o mums ši parama reikšminga ir reikalinga siekiant gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir prieinamumą.

Primename, kad nuo 2022-ųjų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalies paramos gavėjams nebegalima skirti pildant popierinį prašymą, jį pateikti galima tik elektroniniu būdu per EDS sistemą.

Prisijungę prie https://deklaravimas.vmi.lt sistemos, pasirinkite skiltį: Deklaravimas > Pildyti formą > Prašymas skirti paramą > Forma elektroniniam pildymui.

Paramos gavėjas: Tauragės šeimos gerovės centras

Paramos gavėjo kodas: 190457163

Dėkojame visiems, už paramą ir šilumą Tauragės šeimos gerovės centrui!

Skip to content