Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

 Individualios priežiūros darbuotojas teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas šeimoms, auginančioms vaiką(-us) iki vienerių metų amžiaus arba neįgalų vaiką (-us) iki trejų metų amžiaus.

Reikalavimai:

 • Turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.
 • Darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, išmanyti raštvedybos taisykles.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema, socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS).
 • Būti komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas.
 • Sugebėti sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo šeimą.

 

Norintys dalyvauti atrankoje turi pateikti:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
 • gyvenimo aprašymą ;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją.
 • Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną.

Mes siūlome:

 • darbo užmokestį: nuo 1105.91 iki 1176.50 Eur.
 • galimybę įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

Dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje pateikti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt arba pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė iki 2022-09-02 15.45 val. Tel. pasiteiravimui 8 446 72280.

Jeigu atitinkate keliamus reikalavimus, pakviesime Jus į atrankos pokalbį!

Skip to content