Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo!

Individualios priežiūros darbuotojas teikia socialinės priežiūros šeimoms ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas šeimoms, auginančioms vaiką(-us) iki vienerių metų amžiaus arba neįgalų vaiką (-us) iki trejų metų amžiaus.

 

Reikalavimai:

 

  • turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;
  • darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, išmanyti raštvedybos taisykles;
  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema, socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS);
  • būti komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu;
  • sugebėti sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo šeimą.

 

Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu direktorius@tauragessgc.lt iki 2022-02-09 17.00 val. turi atsiųsti:

  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
  • gyvenimo aprašymą.

 

Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje taip pat galite pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė.

 

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną.

 

Mes siūlome:

 

– darbo užmokestį: nuo 1233,18 iki 1305,72 Eur.

– galimybę įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

 

Tel. pasiteiravimui 8 446 72280

Skip to content