Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo pagalbos į namus paslaugoms teikti!

Darbuotojas kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas: užtikrina asmeniui pagalbą (pagal poreikius), atliekant buitines, savitvarkos ir saviraiškos funkcijas, ugdo ir palaiko jo namų ūkio, pirkimo ir kitus kasdieniniame gyvenime būtinus įgūdžius, motyvuojančius asmenį ir padedančius užtikrinti kiek įmanoma didesnį jo savarankiškumą, lydi asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas, organizuoja maitinimą klientui (perka bei gamina maistą).

 

Reikalavimai:

  • turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;
  • darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, išmanyti raštvedybos taisykles;
  • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema;
  • būti komunikabiliu, iniciatyviu, pareigingu;
  • sugebėti sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo šeimą.

 

Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu direktorius@tauragessgc.lt iki 2022-02-15 16.00 val. turi atsiųsti:

  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
  • gyvenimo aprašymą.

 

Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje taip pat galite pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė.

 

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną.

 

Mes siūlome:

 

– darbo užmokestį: nuo 1233,18 iki 1305,72 Eur.

– galimybę įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

 

Tel. pasiteiravimui 8 446 72280

Skip to content