Menu Close

Susitikimas su Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovais

2022 m. sausio 20 d. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva vyko susitikimas su Tauragės šeimos gerovės centre dirbančiomis atvejo vadybininkėmis.

Susitikime taip pat dalyvavo centro direktorė D. Račkauskienė, Tauragės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovai.

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobilioji komanda pristatė pranešimą tema „Teikiamos pagalbos vaikui, kai nustatytas vaiko apsaugos poreikis – vaiko laikinoji priežiūra arba vaiko paėmimas – poreikio analizė: pobūdis, intensyvumas, specifika Tauragės rajone.”

Skyriaus vedėja B. Sragauskienė supažindino su vaikų teisių pažeidimų statistika Tauragės rajone.

Vyko diskusijos rūpimais klausimais, Tauragės šeimos gerovės centro direktorė D. Račkauskienė susitikimo dalyvius supažindino su centro veikla, darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, aktualijomis, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo – vaikų gerovės ir teisių užtikrinimo.

Skip to content