Menu Close

Informacija asmenims norintiems gauti technines pagalbos priemones

Teisę į techninės pagalbos priemonių kompensavimą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat užsieniečiai, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

Įsigyti techninės pagalbos priemones turi teisę:

 • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis;
 • neįgalūs vaikai;
 • asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
 • asmenys po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, esantys sveikatos priežiūros stacionarioje įstaigoje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

PASTABOS. Asmuo turi teisę nuolat naudoti vieną vienos paskirties techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu (išskyrus viena ranka valdomas vaikščiojimo priemones, kurių galima įsigyti ne daugiau kaip du vienetus).

Kreiptis gali Tauragės rajono gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Tauragės rajone.

Asmuo, norintis įsigyti techninės pagalbos priemonę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei);
 • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).

Techninės pagalbos priemonės, kurios skiriamos sumokant fiksuotą įmoką į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM atsiskaitomąją sąskaitą:

 • už naują automatiškai reguliuojamą lovą – 72 Eur;
 • už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą – 35 Eur;
 • už naują rankomis reguliuojamą lovą – 43 Eur;
 • už naudotą rankomis reguliuojamą lovą – 20 Eur;
 • už naują naktipuodžio kėdutę – 6 Eur;
 • už naudotą naktipuodžio kėdutę – 3 Eur;
 • už naują vaikštynę su staliuku – 9 Eur;
 • už naudotą vaikštynę su staliuku – 5 Eur.

Grąžinus automatiškai ar rankomis reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinamos šios įmokos:

 • 15 eurų už naują rankomis reguliuojamą lovą;
 • 8 eurai už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą;
 • 29 eurai už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
 • 15 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Įmokos už naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku negrąžinamos.

Asmuo turi teisę įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti kompensaciją už skuterio arba aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimą.

Asmuo, norintis gauti kompensaciją, privalo pateikti šiuos dokumentus, patvirtinančius aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimą:

 • PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitos kvitą;
 • kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą;
 • dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas (aktyvaus tipo vežimėlio rėmui – ne mažiau kaip 4 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas, – 2 metai, skuterio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai, kitoms dalims – 3 metai).

PASTABA. Centras atlieka tik tarpininkavimo funkciją perduodant teritoriniams padaliniams asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo bei dėl aprūpinimo elektriniais vežimėliais.

Kitos techninės pagalbos priemonių gavimo ir grąžinimo sąlygos:

 • techninės pagalbos priemonės perduodamos pasirašant jų perdavimo aktą ar panaudos sutartį, kuri įpareigoja asmenis grąžinti techninės pagalbos priemones asmeniui mirus ar kai jos nėra reikalingos;
 • nesant galimybei gauti techninės pagalbos priemonės asmuo įrašomas į eilę priemonei gauti.

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų reikia kreiptis:

 • K. Donelaičio g. 21, Tauragė

 • Socialinė darbuotoja Rasa Piečienė

 • (8 608) 18231

 • I. 08.00-17.00 val., V. 08.00-15.45 val.
   (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)

   

Skip to content