Menu Close

Nakvynės namai

Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.

Vadovė – I. Janutienė, tel. +370 601 20948, el.p. i.janutiene@tauragessgc.lt

Socialinė darbuotoja – I. Lukošienė, tel.  +370 609 18751, el.p. i.lukosiene@tauragessgc.lt

 

Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE IR LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGAS GALI GAUTI:

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas šių paslaugų poreikis.

GAVĖJAI:

  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
  • socialinę riziką patiriantys senyvo amžiaus asmenys;
  • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys;
  • asmenys, esantys krizinėje situacijoje, kai nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

KUR KREIPTIS?

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, kreipiasi į Tauragės šeimos gerovės centro struktūrinį padalinį Nakvynės namai (Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.) ir užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

KARTU SU PRAŠYMU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
  • asmens socialinį statusą patvirtinantis dokumentas: pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;
  • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų registro duomenų bazėje);
  • medicinos dokumentų išrašas, forma 027/a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugoms gauti gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, pranešdami apie socialinių paslaugų reikalingumą asmeniui, Tauragės šeimos gerovės centrui laisva forma pateikia asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę ir (ar) gyvenamosios vietos adresą.

 PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ:

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos iki 12 mėn.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos ilgiau nei 12 mėn. gali būti teikiamos šiais atvejais:

  • kai asmuo laukia eilėje socialinio būsto;
  • kai asmuo laukia eilėje ilgalaikės socialinės globos paslaugoms.

Neblaiviems asmenims paslaugos Nakvynės namuose neteikiamos.

Už apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas asmenys moka 20 proc. asmens pajamų.

LAIKINAS APNAKVINDINIMAS

Laikino apnakvindimo paslauga teikiama asmenims, esantiems krizinėje situacijoje, kai nesuteikus šių paslaugų iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos asmeniui kreipiantis į nakvynės namus asmeniškai ar kai dėl asmens kreipiasi atitinkamų įstaigų (policijos, medicinos įstaigų) atstovai.

Policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos iki 7 parų.


NAKVYNĖS NAMŲ PADALINYS

Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.

Vadovė – I. Janutienė, tel. +370 601 20948, el.p. i.janutiene@tauragessgc.lt

Socialinė darbuotoja – I. Lukošienė, tel.  +370 609 18751, el.p. i.lukosiene@tauragessgc.lt


Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas  

Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašas ir kainos

Skip to content