Menu Close

Psichosocialinė pagalba

Psichosocialinė pagalba/psichologo paslaugos suteikiamos ir organizuojamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Psichosocialinė pagalba Tauragės šeimos gerovės centre teikiama įvairių centro paslaugų gavėjų grupėms ir pagal poreikį darbuotojams.

Tauragės šeimos gerovės centro psichologė – D. Sergejevienė.

TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO PSICHOLOGO FUNKCIJOS:

  • teikti psichologinę pagalbą įvairių paslaugų gavėjų grupėms centre, esant poreikiui paslaugų gavėjų namuose;
  • esant poreikiui dalyvauti paslaugų gavėjų problemų nustatyme, veiklos ir sprendimų planavime;
  • teikti individualias ir grupines psichologines konsultacijas, psichologinę pagalbą vaikams ir suaugusiems, patiriantiems socialinę riziką;
  • konsultuoti vaikus ir šeimas, patiriančias socialinę riziką, problemų sprendimo klausimais;
  • pagal poreikį vertinti psichologinį šeimos, kuriai paskirtos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, socialinės priežiūros šeimai paslaugos;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su centro darbuotojais;
  • konsultuoti centro darbuotojus, teikti pasiūlymus darbui su paslaugų gavėjais ir kt.;
  • pagal poreikį dalyvauti Atvejo vadybos posėdžiuose;
  • kita;

PAGRINDINĖS PSICHOLOGO DARBO KRYPTYS:

• KONSULTAVIMAS

Individualus ir grupinis. Pagrindinė kryptis – individualus konsultavimas. Individualaus konsultavimo pagrindinis tikslas – padėti žmonėms išsiaiškinti, suprasti ir spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus. Konsultacijos metu psichologas gali padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, suformuoti teigiamą požiūrį į save ir išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, sugrąžinti gebėjimą surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse, įveikti stresą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

 

• ĮVERTINIMAS

Psichologinis vaiko ir/ar šeimos situacijos, psichologinio klimato, asmenybės savybių, mąstymo, dėmesio, atminties ir kitų gebėjimų, mokymosi negalių įvertinimas. Metodinių rekomendacijų tėvams, globėjams ir įtėviams, socialiniams darbuotojams dėl tolesnės pagalbos teikimas.

• PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJA

Centre pagal poreikį vykdomi prevenciniai užsiėmimai temomis: emocinė sveikata, emocijų ir elgesio sutrikimai, emocinis raštingumas, terapiniai užsiėmimai. Centre reguliariai vyksta relaksacijos užsiėmimai paslaugų gavėjams ir darbuotojams.

• KONSULTACIJOS, BENDRADARBIAVIMAS SU SPECIALISTAIS, DIRBANČIAIS CENTRE IR ĮVAIRIOMIS INSTITUCIJOMIS

Konsultacijos vyksta su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais ir kt. dėl vaikų, suaugusiųjų turinčių psichologinių problemų, raidos, komunikacijos sutrikimų, mokymosi sunkumų, mokyklos lankomumo, elgesio ir emocijų problemų.

Bendradarbiavimas padeda efektyviau spręsti problemas, rasti geriausius problemų sprendimų būdus.

 


Tauragės šeimos gerovės centro psichologė D. Sergejevienė

 

Tel. +370 655 65915, el.p. d.sergejeviene@tauragessc.lt

 

Skip to content