Menu Close

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo tikslas – užtikrinti minimalų asmeninės higienos ir priežiūros poreikių patenkinimą Tauragės rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir priežiūra.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas teikia ir organizuoja Tauragės šeimos gerovės centro Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros darbuotojai.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos sudėtis:

– dušo paslauga;

– skalbimo ir džiovinimo paslauga.

Asmeniui asmeninės higienos ir priežiūros paslauga teikiama 2 kartus per mėnesį Tauragės šeimos gerovės centro darbo dienomis ir valandomis.

KAM TEIKIAMOS ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS?

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos Tauragės rajono gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas šių paslaugų poreikis:

  • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
  • vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos tik tiems asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.

KUR KREIPTIS?

Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, turi kreiptis į Tauragės šeimos gerovės centrą (K. Donelaičio g. 21) ar seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą ir užpildyti prašymą – paraišką.

 

Tauragės Dvaro kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojai dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir teikimo taip pat gali kreiptis į Nakvynės namus, adresu Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.

Socialinė darbuotoja I. Lukošienė, tel. 8 609 18751, el.p. i.lukosiene@tauragessgc.lt

 

PRAŠYMAS-PARAIŠKA.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);

– asmens socialinį statusą patvirtinantis dokumentas: pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;

– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų  registro duomenų bazėje);

– pažymos apie savo ir šeimos narių pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos (išskyrus duomenis, kurie yra gaunami iš valstybės registrų bei informacinių sistemų).

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti.  

MOKĖJIMAS UŽ ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Asmeniui (šeimai) kurio pajamos mažesnės už 2,5 VRP* asmens higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.

Už asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už 2,5 VRP, moka:

  • jei pajamos nuo 2,5 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio – 20 procentų paslaugos kainos;
  • jei pajamos nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio – 40 procentų paslaugos kainos;
  • jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 60 procentų paslaugos kainos;
  • jei pajamos virš 5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 100 procentų paslaugos kainos.

* VRP-157 Eur.

Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kainas tvirtina Tauragės rajono savivaldybės taryba


Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrius

Donelaičio g. 21, Tauragė
Tel. +370 608 18231
El. p. r.pieciene@
tauragessgc.lt

 

Darbo laikas:
Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus kontaktai

Socialinių paslaugų įstatymas 

Socialinių paslaugų katalogas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašas ir kainos 

 

 

 

 

Skip to content