Menu Close

Transporto organizavimas

Transporto paslaugos organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

KAM TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS?

Transporto paslaugos teikiamos Tauragės rajono gyventojams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas šių paslaugų poreikis.

TRANSPORTO PASLAUGŲ GAVĖJAI

 • neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 • neįgalūs suaugę asmenys, kuriems nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • asmenys po traumų, operacijų, sužalojimų.

Transporto paslaugomis pasinaudoti galima norint vykti į sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas. Taip pat neįgaliems asmenims, neturintiems galimybės savarankiškai parsivežti paskirtas techninės pagalbos priemones, jų parvežimui ir  pristatymui gali būti suteikta transporto paslauga.

KUR KREIPTIS NORINT GAUTI TRANSPORTO PASLAUGĄ?

Asmenys, pageidaujantys gauti transporto paslaugą, turi kreiptis į Tauragės šeimos gerovės centrą (K. Donelaičio g. 21, Tauragė) ir užpildyti prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą transporto paslaugoms gauti gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti.

PRAŠYMAS-PARAIŠKA.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
 • asmens socialinį statusą patvirtinantis dokumentas: pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų registro duomenų bazėje);
 • pažymos apie savo ir šeimos narių pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos (išskyrus duomenis, kurie yra gaunami iš valstybės registrų bei informacinių sistemų);
 • vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai: siuntimas ir kt. (jeigu tokie yra).

Transporto paslaugos teikiamos Tauragės šeimos gerovės centro darbo  dienomis ir valandomis.

MOKĖJIMAS UŽ TRANSPORTO PASLAUGAS

Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 3 VRP* (valstybės remiamas pajamas), transporto paslaugos Tauragės rajone teikiamos nemokamai.

Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui)  per mėnesį yra didesnės nei  3  VRP (valstybės remiamos pajamos) už transporto paslaugas Tauragės rajone moka 100 proc.

Transporto paslaugos už Tauragės rajono ribų teikiamos:

–  asmenims, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra mažesnės nei 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai – nemokamai 1 kartą per kalendorinius metus. Už kitus kartus asmuo moka 40 proc. paslaugų kainos;

– asmenim, kurių pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius  mokant 40 procentų paslaugos kainos;

– asmenims, kurių pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius mokant 60 procentų paslaugos kainos;

– asmenims, kurių pajamos viršija 5 valstybės remiamus pajamų dydžius mokant 100 procentų paslaugos kainos.

* VRP – 157 eurai

 

Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų kainas tvirtina Tauragės rajono savivaldybės taryba

 


Daugiau informacijos apie transporto paslaugą:

Donelaičio g. 21, Tauragė
Tel. +370 446 72280, +370 605 69174
El. p. i.petkiene@tauragessgc.lt

 

Darbo laikas:
Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašas ir kainos

 

 

Skip to content