Menu Close

Krizių centras

Vaiko globos ir priežiūros padalinys
Krizių centras
D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė
Tel. +370 640 45720, el. p.: g.petrosiene@tauragessgc.lt

 

 

 


KRIZIŲ CENTRAS veikia Tauragės šeimos gerovės centro Vaiko globos ir priežiūros padalinyje ir organizuoja bei teikia socialinės priežiūros ir darbinio užimtumo paslaugas asmenims, kurie dėl krizinės situacijos negali naudotis gyvenamąja vieta, patiria sunkumų, neįveikiamų be intensyvios specialistų priežiūros ir pagalbos, taip pat asmenims, kurių šeimoje dėl vaiko teisių pažeidimų nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje.

KRIZIŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAS – padėti asmenims (šeimoms) įveikti krizines situacijas, šalinti jų pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui, siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, užtikrinant reikalingų paslaugų, atitinkančių jo (jos) teisėtus interesus ir individualius poreikius, teikimą.

TEISĘ GAUTI PASLAUGAS KRIZIŲ CENTRE TURI Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajone arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Tauragės rajono savivaldybėje, bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatytas  paslaugų poreikis Krizių centre.

* Krizių centras kitos savivaldybės gyventojams paslaugas gali teikti atsižvelgiant į turimas laisvas vietas.

KRIZIŲ CENTRO PASLAUGOS TEIKIAMOS:

 • vaikui, kuriam pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, ir jo atstovui (-ams) pagal įstatymą, tėvams, kurie nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, kitiems šeimos vaikams, kuriems apsaugos poreikis nebuvo nustatytas, tačiau nėra galimybės užtikrinti tinkamą jų priežiūros ne krizių centre;
 • socialinę riziką patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų;
 • vienišai (-am) motinai (tėvui) ir jos (jo) vaikams;
 • besilaukiančiai moteriai;
 • nepilnametei besilaukiančiai merginai;
 • nepilnametei motinai;
 • gyvenamąją vietą praradusiai šeimai su nepilnamečiais vaikais;
 • kitiems (kitoms) krizinėje situacijoje esantiems asmenims (šeimoms).

Krizių centre organizuojama ir teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalbos (IKĮP) paslauga, kurią sudaro:

 • bendravimas;
 • psichologinė pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • laikinas apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • apsaugos organizavimas;
 • kitos asmeniui (šeimai) reikalingos paslaugos, padedančios įveikti krizines situacijas, šalinti jų pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui.

IKĮP paslauga Krizių centre teikiama tik su apgyvendinimu. Paslaugos teikimo forma, skaičius, teikimo dažnumas parenkamas individualiai, kad būtų užtikrinti geriausi konkretaus paslaugų gavėjo interesai, patenkinti jo poreikiai, atsiradę dėl krizinės situacijos, ir tai padėtų jam sėkmingai įveikti krizinę situaciją.

 MOKĖJIMAS UŽ KRIZIŲ CENTRO TEIKIAMAS PASLAUGAS

Asmens (šeimos) pajamos, finansinės galimybės mokėti už Krizių centre teikiamas paslaugas ir mokėjimo dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-264 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Krizių centro socialinę darbuotoją, Gražiną Petrošienę (adresu: D. Poškos g. 26, tel. +370 640 45720 )


Krizių centro veiklos organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

Skip to content