Menu Close

Pagalba į namus

Kas yra pagalba į namus?

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį.

Pagalbos į namus paslaugas organizuoja ir teikia Tauragės šeimos gerovės centro Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus socialinio darbo organizatoriai ir individualios priežiūros darbuotojai.

Kas gali gauti šią paslaugą?

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti Tauragės rajono gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys.

Pirmenybę gauti pagalbos į namus paslaugas turi suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, gyvenantys vieni ir neturintys artimųjų.

Kur kreiptis norint gauti pagalbos į namus paslaugą?

Tauragės miesto gyventojai, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugą, kreipiasi į Tauragės šeimos gerovės centrą (K. Donelaičio g. 21, Tauragė),  kaimiškųjų seniūnijų gyventojai – į gyvenamosios vietos seniūniją ir užpildo prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

PRAŠYMAS-PARAIŠKA.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
 • asmens socialinį statusą patvirtinantis dokumentas: pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų  registro duomenų bazėje);
 • pažymos apie savo ir šeimos narių pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dienos (išskyrus duomenis, kurie yra gaunami iš valstybės registrų bei informacinių sistemų);
 • apylinkės teismo sprendimas ar nutartis dėl globos / rūpybos nustatymo bei globėjo / rūpintojo paskyrimo (jei nustatyta).

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą pagalbos į namus paslaugoms gauti gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti.  

Kas sudaro pagalbos į namus paslaugą?

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;
 • bendravimas;
 • asmens higienos paslaugos;
 • maitinimo organizavimas;
 • sveikatos paslaugų organizavimas;
 • ūkio darbai;
 • pagalba tvarkant namus;
 • skalbinių tvarkymas.

Paslaugų gavėjams, turintiems suaugusius vaikus (artimuosius), gyvenančius iki 40 km atstumu iki jų gyvenamosios vietos, gali būti teikiamos tik būtinosios paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų sąrašo. BŪTINŲJŲ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ  SĄRAŠAS 

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos Tauragės šeimos gerovės centro darbo  dienomis ir valandomis.

Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui (šeimai) gali būti skirtinga, ji nustatoma atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius, bet turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų, teikiamos pagalbos trukmė negali būti didesnė kaip 10 val. per savaitę. Kai teikiama laikino atokvėpio paslauga – pagal poreikį ir susitarimą tarp paslaugos teikėjo ir asmens, bet ne daugiau nei 720 val. per metus. valandomis.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas

Pagalbos į namus paslaugos asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2 VRP * dydį, teikiamos nemokamai.

Asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų dvigubą dydį, už teikiamas pagalbos į namus paslaugas moka:

jei pajamos nuo 2 iki 3 VRP dydžio – 20 proc. procentų paslaugos kainos;

jei pajamos nuo 3 iki 4 VRP dydžio – 40 procentų paslaugos kainos;

jei pajamos nuo 4 iki 5 VRP dydžio – 60 procentų paslaugos kainos;

jei pajamos nuo 5 iki 6 VRP dydžio – 80 procentų paslaugos kainos;

jei pajamos virš 6 VRP dydžio – 100 procentų paslaugos kainos.

        * VRP – 157 eurai

 


 

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrius

Donelaičio g. 21, Tauragė
Tel., +370 608 18236, +370 676 98467
El. p.:
l.valantinaite@tauragessgc.lt; o.krenciute@tauragessgc.lt

 

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Pagalbos į namus paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas  

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašas ir kainos

 

 

Skip to content