Menu Close

Informacija asmenims, norintiems gauti laikino apnakvidinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas

Laikino apnakvindinimo paslaugų gavėjai:

laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų gavėjai – asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų, valkataujantys, elgetaujantys asmenys, asmenys piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, taip pat asmenys, kurie dėl įvairių priežasčių negali laikinai gyventi nuosavuose namuose.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas  (forma Nr.SP-8);
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • pensininko ar  neįgaliojo pažymėjimas, darbo užimtumo tarnybos pažyma;
 • medicininė pažyma dėl TBC ( forma Nr.046/a) bei pagal poreikį kitas gydytojų pažymas, patvirtinančias asmens sveikatos būklę;
 • pažymas apie gaunamas pajamas (jei nėra turimoje duomenų bazėje).

 

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose teikimo sąlygos:

 • laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos asmeniui kreipiantis į nakvynės namus asmeniškai ar kai dėl asmens kreipiasi atitinkamų įstaigų (policijos, medicinos įstaigų) atstovai. Policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba. Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos iki 7 parų.
 • apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos yra laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga teikiama iki 12 mėn. Esant motyvuotam poreikiui ir galimybėms šis laikotarpis gali būti pratęsiamas ir ilgesniam laikotarpiui.
 • mokėjimas už gyvenimą nakvynės namuose nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo gaunamų pajamų;
 • sprendimą dėl laikino apgyvendinimo paslaugos skyrimo priima Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos reikia kreiptis į Centro Paramos šeimai skyrių:

 • K. Donelaičio g. 21, Tauragė

 • Socialinė darbuotoja Kristina Laurinskaitė

 • k.laurinskaite@tauragessgc.lt

 • (8 608) 22486

 • I – IV. 08.00-17.00 val., V. 08.00-15.45 val.
   (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)

   

Skip to content