Menu Close

Neįgaliųjų dienos centras

Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė

Tel. +370 619 52770, el.p.: neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt

 

2020 m. Tauragės šeimos gerovės centre įgyvendinus projektą  „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ veiklą pradėjo Neįgaliųjų dienos centras. Centre siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Centro darbuotojai siekia sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas ir suprastas.

Kasdieninė Centro veikla organizuojama ir paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų, skatintų asmens savarankiškumą, saviraišką, tenkintų pagrindines fizines ir socialines reikmes.

NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRE TEIKIAMOS ŠIOS SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS:

 • kūrybinių rankdarbių veiklos, naudojant įvairias technikas;
 • kompiuterinio raštingumo mokymai;
 • sportinio užimtumo veiklos sporto salėje, naudojant treniruoklius ir kitą inventorių, veiklos lauke;
 • socialinius įgūdžius ugdančių žaidimų organizavimas (stalo žaidimai ir kt.);
 • teminių, ugdomųjų filmų žiūrėjimas centro salėje;
 • maisto ruošos ir gaminimo veiklos centro virtuvėje, ugdančios savarankiškumo įgūdžius;
 • valstybinių, teminių ir kt. švenčių organizavimas ir įgyvendinimas centro patalpose, lauke, kt.;
 • teminių popiečių, paskaitų, diskusijų, susitikimų su žymiais žmonėmis organizavimas;
 • spektaklių, parodų, muziejų, koncertų, miesto švenčių ir kitų renginių lankymas;
 • ekskursijų ir pažintinių išvykų, edukacijų kitose įstaigose organizavimas;
 • pagal poreikį lankytojams organizuojamos ir teikiamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos problemų sprendimo klausimais, stiprinamas tarpusavio ryšys, formuojamas teigiamas mikroklimatas centre, reguliariai organizuojami relaksacijos užsiėmimai).

NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRE DIRBANTYS SPECIALISTAI:

SOCIALINĖ DARBUOTOJA. Teikia bendrąsias soc. paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas), koordinuoja užimtumo veiklas, bendradarbiaudama su užimtumo specialistais organizuoja renginius, įgyvendina projektines veiklas, kuruoja savanorių veiklą, pasitelkdama šiuolaikinius darbo metodus sprendžia lankytojų socialines problemas ir pagal kompetenciją teikia visokeriopą pagalbą.

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJA. Padeda centro lankytojams apsirengti, atlikti maitinimosi veiksmus, judėti,  pagal negalios pobūdį teikia kitą reikalingą pagalbą.

UŽIMTUMO SPECIALISTĖ (kūrybiniam užimtumui). Užimtumo specialistė naudodama kūrybines technikas (vilnos vėlimas, papjė mašė, cemento naudojimas, siuvimas, darbas naudojant džiutą ir kt.) padeda lankytojams kurti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Rankdarbiai realizuojami mugėse, parodose.

UŽIMTUMO SPECIALISTAS (sportiniam užimtumui). Skatina centro lankytojų sportinį aktyvumą, stiprina ir palaiko sveikos gyvensenos įgūdžius, veda  grupinius ir individualius užsiėmimus sporto salėje.

Neįgaliųjų dienos centro lankytojais gali būti suaugę asmenys su negalia.

Norintys lankytis Neįgaliųjų dienos centre turi  kreiptis į Neįgaliųjų dienos centro socialinę darbuotoją, adresu K. Donelaičio g. 21, Tauragė.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (pildomas vietoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • neįgaliojo pažymėjimas.

Pirmą kartą atvykus socialinė darbuotoja supažindins su užimtumo veiklomis, aptarsite Jums rūpimus klausimus.

Centro patalpos pritaikytos asmenims judantiems neįgaliųjų vežimėlių pagalba.

Negalią turintys asmenys pagal poreikį turi galimybę nemokamai gauti pavėžėjimo paslaugą į/iš dienos centro.

Akimirkos iš Neįgaliųjų dienos centro gyvenimo


Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrius

Neįgaliųjų dienos centras

Donelaičio g. 21, Tauragė
Tel. +370
 619 52770

El. p. neigaliuju.dienos@tauragessgc.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus kontaktai 

Nęįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

 

Skip to content