Menu Close

Dienos socialinė globa asmens namuose

KAS YRA DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE?

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas organizuoja ir teikia Tauragės šeimos gerovės centro Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojai.

 

KAS GALI GAUTI DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE?

  • vaikas, turintis sunkią negalią;
  • suaugęs asmuo, turintis sunkią negalią;
  • senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, turintis sunkią negalią.

KAIP YRA NUSTATOMAS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIS?

Asmens dienos socialinės globos poreikį vertina Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens nesavarankiškumo lygį, asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pagalbą jam priimant sprendimus, asmens priskyrimą asmenų su sunkia negalia grupei.

Dienos globa gali būti teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę.

Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SUDĖTIS

  • informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant asmenims spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus, tvarkyti dokumentus, mokėti komunalinius (ir kt.) mokesčius, užregistruoti pas specialistus, palaikyti santykius su artimaisiais, sutvarkyti dokumentus dėl techninių priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo ir kt.;
  • bendravimas, kurio metu skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su klientu jį dominančiais bendruomenės gyvenimo, aktualijų klausimais;
  • asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant);
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, t. y. kambario sutvarkymas ir pan);
  • maitinimo organizavimas (maisto iš prekybos centrų ar turgavietės nupirkimas, parnešimas, pagalba ruošiant maistą, pagalba maitinantis);
  • laisvalaikio organizavimas, teikiamas esant galimybei ir atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE

Vieno gyvenančio asmens mokėjimas už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmens namuose (8 val. per dieną trukmės) dydis yra 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę asmens namuose globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija 3 VRP, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmens namuose dydis yra 30 procentų asmens pajamų. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

 

KUR KREIPTIS NORINT GAUTI DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS?

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos paslaugų gavimo kreipiasi į  Tauragės rajono  savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma).

 


 

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrius

 

K.Donelaičio g. 21, Tauragė

Tel., +370 608 18231, +370 619 52770
El. p.:
r.pieciene@tauragessgc.lt, r.masakliuniene@tauragessgc.lt

 

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika

Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašas

 

 

 

Skip to content