Menu Close

Informacija asmenims, norintiems gauti socialinės pagalbos namuose paslaugas

Socialinės pagalbos namuose gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos ( laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8, SP-1 bei SP2);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pensininko, neįgaliojo ar bedarbio pažymėjimas;
 • darbingų šeimos narių pažymos apie pajamas;
 • gali būti pateikiama gydytojo pažyma, patvirtinanti asmens sveikatos būklę bei poreikį socialinei pagalbai į namus;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • esant reikalui pateikiami kiti būtini dokumentai.

 

Socialinės pagalbos namuose teikimo sąlygos:

 • asmeniui (šeimai) teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba jeigu pajamos yra mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius, pagalbos į namuose paslaugos yra teikiamos nemokamai. Visi kiti klientai už paslaugas moka pagal patvirtintą pagalbos į namus kainą – 3,72 Eur/val., 2021 m. sausio 1 d. 3,93 Eur/val.
 • už pagalbos į paslaugas, asmuo (šeima),kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos,
  tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, moka:

– jei pajamos nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio – 20 procentų paslaugos kainos;

– jei pajamos nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio – 40 procentų paslaugos kainos;

– jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 60 procentų paslaugos kainos;

– jei pajamos nuo 4 iki 5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 80 procentų paslaugos kainos;

– jei pajamos virš 6 valstybės remiamų pajamų dydžio – 100 procentų paslaugos kainos.

 

Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugos skyrimo priima Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 • K. Donelaičio g. 21, Tauragė

 • Pagalbos tarnybos vadovė Lina Valantinaitė

 • l.valantinaite@tauragessgc.lt

 • (8 446) 52 008,  8 608 18236

 • I – IV. 08.00-17.00 val., V. 08.00-15.45 val.
   (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)

   

Skip to content