Menu Close

2024 m. vasario 27 d. susitikimas

2024 m. vasario 27 d. Tauragės šeimos gerovės centre vyko Paramos šeimai skyriaus ir Nakvynės namų padalinio susitikimas su Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuviene, vyr. specialiste Aida Lasauskiene. Susitikime taip pat dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės vicemerė Andžela Jakienė – džiaugiamės vizitu ir parodytu dėmesiu centro darbuotojų darbo aktualijoms, socialinėms problemoms ir bendradarbiavimo svarbai.
Susitikimo metu centro direktorė D. Račkauskienė darbuotojams ir svečiams pristatė 2023 metų centro veiklos ataskaitą, vyr.atvejo vadybininkė Jolita Vaišvilaitė 2023 metais teiktų akredituotų socialinės priežiūros paslaugų gavėjų ir paslaugų teikėjų anoniminių apklausos anketų bei teiktų prevencinių socialinių paslaugų analizę, o projekto koordinatorė Odeta Petrikienė susitikimo dalyvius supažindino su projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)” veiklomis ir 2023 metais suteiktų prevencinių paslaugų (kompleksinių paslaugų šeimai) rodikliais.
Vaiko globos ir priežiūros padalinio vadovė Loreta Petkuvienė pristatė tuberkuliozės profilaktinės programos Tauragės rajono savivaldybėje priemones ir rodiklius, atsakė į iškilusius klausimus.
Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Bendradarbiavime slypi – didžiosios galimybės!

   

Skip to content