Menu Close

Dėl nemokamos psichologinės pagalbos galite kreiptis į Tauragės šeimos gerovės centrą!

2022 m. gruodžio 31 baigiamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-12-0001 ,,Tauragės rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomos šios veiklos: kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas bei paslaugų šeimai teikimas, t. y., pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos. Pagal poreikį buvo teikiamos vaikų priežiūros ir pavėžėjimo paslaugos, taip pat informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas. Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai Tauragės šeimos gerovės centras ir koordinacinis centras ,,Gilė“.

Projekto partneris Tauragės šeimos gerovės centras vykdė Bendruomeninių šeimos namų funkciją: organizavo informacijos sklaidą apie  savivaldybėje teikiamas kompleksines ir kitas paslaugas, derino tikslinės grupės narių užimtumą veiklose, paslaugų teikimo vietas, pavėžėjimą ir kt. Projekto partneris Koordinacinis centras ,,Gilė“ teikė kompleksines paslaugas gyventojams. Nuo 2021 m. iš projekto lėšų buvo teikiama tik individuali  psichologo konsultacija.

Informuojame, kad iki kol bus pradėtas įgyvendinti naujas kompleksinių paslaugų teikimo  projektas nuo 2023 m. sausio 1 d. nemokamos psichologinės pagalbos galima kreiptis  į Tauragės šeimos gerovės centrą tel. +370 655 65915.

Dėl psichologinės pagalbos taip pat galite kreiptis į Tauragės visuomenės sveikatos biurą tel. +370 607 41646.

Skip to content