Menu Close

ES fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-01-0003“Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“

Projekto paeiškėjas – Tauragės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris – Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ (BVGN įkūrimui) ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapija (VDC įkūrimui).

Įgyvendimus projektą siekiama išspręsti bendruomeninių paslaugų trūkumo savivaldybėje problemą. Projekto tikslas – plėtoti Tauragės rajono savivaldybėje teikiamų bendruomeninių socialinių paslaugų ir vaikų dienos centrų tinklą.
Numatoma įkurti  vaikų dienos centrą (VDC) Skaudvilės mieste, Tauragės raj. ir bendruomeninius vaikų globos namus (BVGN) Tauragėje.

Projektu numatoma įsigyti individualų, vieno aukųto mūrinį ar blokelių gyvenamąjį namą, pastatytą nuo 2009 metų, esantį Tauragės mieste (20.1.4 ir 50.1.5 verčių zonose), kurio statybos užbaigtumas 100 proc., plotas iki 190 kv., su priskirtu iki 12 a žemės sklypu.  Įsigytame name bus įkurtas BVGN,vaikams bus sudaryta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, įsigytas namas bus pritaisyktas neįgaliesiems. Įkurtuose BVGN gyvens 8vaikai. BVGN veiklai vykdyti bus įsigyjama ir techninė, buitinė įranga, baldai, įsigyjamas namas nebus nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.

Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/bendruomeniniu-vaiku-globos-namu-ir-vaiku-dienos-centru-pletra-taurages-rajono-savivaldybeje

 

Skip to content