Menu Close

Multisensorinio kambario veiklos organizavimo aprašo 2 priedas

Multisensorinio kambario veiklos organizavimo

                                    aprašo 2 priedas

 

Multisensorinio kambario taisyklės

 

 1. Multisensorinio kambario (toliau – Kambarys) taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos  visiems asmenims, kurie lankosi Kambaryje. Pradėti naudotis Kambario paslaugomis  leidžiama tik atidžiai  susipažinus su Taisyklėmis. Suaugusio asmens ar jo atstovo, vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių  atstovų  arba kitų pilnamečių  asmenų, kurių  priežiūroje yra vaikas parašas registracijos žurnale patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis.
 2. Į Kambarį priimami tik iš anksto užsiregistravę asmenys.
 3. Vaikai iki 14 metų į Kambarį įleidžiami tik su vienu iš tėvų arba kitu įgaliotu asmeniu.
 4. Vienu metu Kambaryje gali būti ne daugiau 5 lankytojų (įskaitant lydinčius asmenis).
 5. Lankytojas įleidžiamas į Kambarį likus 5 min. iki užsiėmimo pradžios.
 6. Užsiėmimus Kambaryje vedantys darbuotojai neatsako už šių užsiėmimų įtaką konkretaus asmens, vaiko sveikatai. Už vaiką atsakingas asmuo, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti Kambaryje.
 7. Asmenys ar jų atstovai, vienas iš vaiko tėvų, kitas vaiko įstatyminis atstovas arba kitas pilnametis asmuo, kurio priežiūroje yra vaikas apsilankydami Kambaryje garantuoja, kad neturi virusinių ar infekcinių susirgimų (ligų).
 8. Vaikus lydintys asmenys atsako už Kambario invetoriaus tausojimą bei šių taisyklių laikymąsi.
 9. Kambaryje esantys įrenginiai, jutikliai naudojami tik pagal paskirtį ir prižiūrint atsakingam darbuotojui.
 10. Į Kambarį draudžiama neštis daiktus, kuriais gali būti padaryta žala kambaryje esančiam inventoriui, Kambario darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
 11. Į Kambarį draudžiama įsinešti maistą, gėrimus (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose), stiklinius, dūžtančius ir aštrius daiktus, atsivesti gyvūnus.
 12. Kambaryje draudžiama fotografuoti ir fimuoti ne savo vaikus, kitus esančius asmenis be jų sutikimo.
 13. Lankytojai Kambaryje gali būti tik nusiavę lauko batus. Viršutinius drabužius bei avalynę privaloma palikti tam skirtoje vietoje.
 14. Prieš užsiėmimą, prašome išjungti ar nustatyti telefoną begarsiu rėžimu.
 15. Už asmeninius daiktus, paliktus bendrose patalpose Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojai atsakomybės neprisiima.

 

Skip to content