Menu Close

Padėka Rydštato Tauragės bičiulių draugijos nariams (Freunde von Taurage)

Nuoširdžiai dėkojame Rydštato Tauragės bičiulių draugijos nariams (Freunde von Taurage) už ilgametę draugystę, rūpestį bei dosnią paramą Tauragės šeimos gerovės centro Bendruomeniniams vaikų globos namams ir Nakvynės namų padaliniui.
Skiriama parama yra nepaprastai svarbi ir ženkliai prisideda prie vaikų gerbūvio gerinimo ir individualių poreikių patenkinimo, reikiamo dėmesio ir rūpesčio skyrimo.
Rydštato Tauragės bičiulių draugijos dosnumo dėka galime kurti patogesnę, saugesnę ir jaukesnę aplinką Nakvynės namų gyventojams.
Jūsų gerumas ir atsidavimas yra neįkainojami, ir mes didžiuojamės galėdami vadinti jus savo draugais ir rėmėjais.
Skip to content