Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško globos koordinatoriaus!

Globos koordinatorius dirba su esamomis ir būsimomis globėjų, įtėvių, budinčių globotojų šeimomis: vertina pagalbos poreikį, identifikuoja problemas, organizuoja paslaugas ir parenka tinkamiausius pagalbos būdus, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina pagalbos poveikį, konsultuoja, bendradarbiauja su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais specialistais.

Reikalavimai:

 • darbuotojas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą (socialinis darbas, socialinė pedagogika, psichologas) su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu);
 • darbuotojas turi būti iniciatyvus (-i) ir gebėtų dirbti savarankiškai bei komandoje;
 • darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema, socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS).

 

Norintys dalyvauti atrankoje turi pateikti:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybės dokumentų kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną

 

Mes siūlome:

 

 • darbo užmokestį nuo 1294,15 iki 1364,74 Eur.
 • galimybę įgyti profesinės patirties, tobulinti savo įgūdžius.

Dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje prašome pateikti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt arba pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė iki 2022-09-23 15.45 val.

Tel. pasiteiravimui 8 446 52053.

Jeigu atitinkate keliamus reikalavimus, pakviesime Jus į atrankos pokalbį!

Skip to content