Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras įsigijo geografiškai nutolusios saulės elektrinės parko dalį.

Tauragės šeimos gerovės centras įsigijo geografiškai nutolusios saulės elektrinės parko dalį

Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. T1-332, Tauragės šeimos gerovės centrui buvo patvirtintas projekto „Tauragės šeimos gerovės centro geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusios saulės elektrinės įsigijimas“ finansavimas, kurio metu įsigijo 33,84  kW galios saulės parko dalį.

Pagaminta elektros energija bus skirta Tauragės šeimos gerovės centro Nakvynės namų padalinio (Tauragės Dvaro g. 24, Tauragė), Vaiko globos ir priežiūros padalinio (D. Poškos g. 26, Tauragė) ir Paramos šeimai skyriui (K. Donelaičio g. 21, Tauragė) elektros energijos 100 % poreikio patenkinimui.

Įgyvendinto projekto suma yra apie 47 000 Eurų, iš jų Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) subsidija siekia apie 27 000 Eurų.

Šiuo projektu Tauragės šeimos gerovės centras siekia Tauragės rajono savivaldybės
2021–2030 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 1 prioriteto tapti „Žaliausia savivaldybe Lietuvoje“, prisidėti prie gamtos išteklių naudojimo ir CO2 kiekio išmetimo į aplinką mažinimo bei pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais – saulės energija, taip pat ženkliai sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų bei sutaupyti išlaidas elektros energijai.

Skip to content